Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich

Autor

  • Andrzej Rosner Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

przestrzenny rozkład ludności, zmiany zaludnienia wsi, procesy depopulacyjne, koncentracja zaludnienia

Abstrakt

W ostatnich latach liczba ludności wiejskiej w Polsce praktycznie nie ulega zmianom, występują jednak procesy modyfikujące przestrzenny rozkład tej ludności. Największą rolę w tych modyfikacjach odgrywają procesy migracyjne dokonujące się w przekroju wieś – miasto. Pod względem liczebności migrantów oba strumienie są prawie równe, jednak do miast migrują przede wszystkim mieszkańcy odległych obszarów wiejskich (obszarów peryferyjnych), a migranci z miast osiedlają się głównie w wiejskich obszarach podmiejskich. W rezultacie następuje koncentracja ludności wiejskiej wokół miast i pogłębiają się procesy depopulacyjne na wsi w obszarach położonych z dala os ośrodków miejskich. Ponieważ procesy migracyjne charakteryzuje silna selektywność, więc oba skrajne typy obszarów wiejskich (podmiejskie i peryferyjne) różnią się strukturami: demograficzną, edukacyjną, źródeł utrzymania mieszkańców itp.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

42-56

Jak cytować

Rosner, A. (2010) „Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 42–56. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/227 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>