Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. Wstępna ocena

Autor

  • Janusz Banecki Autor jest pracownikiem Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Iwona Nurzyńska Autorka jest pracownikiem Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Tomasz Wiatrak Autor jest pracownikiem Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/15

Abstrakt

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”. Wstępna ocena.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

119

Strony

202-216

Jak cytować

Banecki, J., Nurzyńska, I. i Wiatrak, T. (2008) „Sektorowy Program Operacyjny «Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006». Wstępna ocena”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (141), s. 202–216. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/15.