pl_flag en_flag

Kwartalnik Wieś i Rolnictwo

 

ISSN 0137-1673

 

e-ISSN 2657-5213

 

 

„Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w tym w rolnictwie; w Polsce, Europie oraz na świecie.

 

Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" znajduje się w elektronicznych bazach artykułów: CEEOL oraz AgEconSearch

 

Kwartalnik jest indeksowany w bazie BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

 

Publikujemy:

  1. Rozprawy i studia - oryginalne prace twórcze, rozprawy metodologiczne oraz analizy i syntezy teoretyczne;
  2. Materiały z badań - prace o charakterze empirycznym, oparte na badaniach własnych autora;
  3. Polemiczne recenzje, omówienia książek oraz innych prac związanych z wsią i rolnictwem, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
  4. Informacje o wydarzeniach naukowych, ważnych w skali międzynarodowej, dotyczących problematyki kwartalnika.

 

Publikowane są również oryginalne artykuły w języku angielskim.

 


Każda publikacja jest anonimowo recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.

 

Autor uzyskuje 14 punktów (zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lista „B").

 

Indeks Hirscha Kwartalnika wynosi 16 według "Publish or Perish".

 

Na liście Top Hundred Google Schoolra Metrics Kwartalnik znajduje się na 17 pozycji.

 

 

Szczegółowe wymagania techniczne tekstów znajdują się: tutaj

 

 

Elektroniczną wersję Kwartalnika można kupić na stronie internetowej www.scholar.com.pl - zarówno w formie całych woluminów, jak i poszczególnych artykułów.

 

Bezpłatny dostęp do artykułów będzie możliwy po 6 miesiącach od daty publikacji.

 

 

 

Zachecamy Państwa do współpracy.

 

 

Komitet Redakcyjny

 

 

 

 *******

 

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

 

Interdyscyplinarny projekt realizowany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego celem jest opis procesów, prawidłowości oraz efektów rozwojowych w kontekście zmieniającej się roli wsi w życiu gospodarczym, społecznymi kulturowym kraju, w okresie stuletnim od odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w zeszytach kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” wydawanych w 2018 i 2019 r. Do publikacji nt. przemian gospodarki wiejskiej oraz społeczeństwa wsi w ciągu ostatniego wieku zapraszamy autorów z kraju i z zagranicy reprezentujących różne dziedziny wiedzy.