pl_flag en_flag

W związku z planowanym wydaniem anglojęzycznego numeru specjalnego kwartalnika „Wieś i rolnictwo” pt. "Wieś bez rolnictwa i rolnictwo bez wsi? Perspektywa nauk społecznych” (nr 4 /2020) zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. Szczegóły tutaj

 

****

 

 

Kwartalnik Wieś i Rolnictwo

ISSN 0137-1673

e-ISSN 2657-5213

 

 

Cele i zakres tematyczny

 

„Wieś i Rolnictwo" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone badaniom obszarów wiejskich, założone w 1973 r. Celem czasopisma jest publikowanie wybranych artykułów i recenzji na temat szerokiego zakresu zagadnień dotyczących obszarów wiejskich i rolnych analizowanych przez specjalistów reprezentujących nauki społeczne i inne nauki zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich.


Czasopismo przyjmuje teksty autorów reprezentujących różne kraje, instytucje badawcze, decydentów, organizacje pozarządowe i inne instytucje prezentujące ważne tematy i znaczące badania w zakresie teorii, polityki i praktyki społecznej.

 

Naszym celem jest stymulowanie wymiany pomysłów/koncepcji, zaawansowanych wyników badań, nowych propozycji metodologicznych i praktycznych rozwiązań problemów stojących przed społecznościami wiejskimi i gospodarkami.

 

Zachęcamy do udziału w badaniach historycznych i współczesnych w zakresie kultury wiejskiej, rozwoju gospodarczego, transformacji instytucjonalnej, struktur społecznych, zagadnień przestrzennych, problemów środowiskowych i innych aspektów życia na wsi.

 

 

 

Publikowane są również oryginalne artykuły w języku angielskim.

 

Każda publikacja jest anonimowo recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.

 

Szczegółowe wymagania techniczne tekstów znajdują się: tutaj

 

 

Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" znajduje się w elektronicznych bazach:

 

Elektroniczną wersję Kwartalnika można kupić na stronie internetowej www.scholar.com.pl - zarówno w formie całych woluminów, jak i poszczególnych artykułów.

 

Bezpłatny dostęp do artykułów będzie możliwy po 6 miesiącach od daty publikacji.

 

 

 

Zachecamy Państwa do współpracy.

 

 

Komitet Redakcyjny

 

 

 

 *******

 

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

 

Interdyscyplinarny projekt realizowany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego celem jest opis procesów, prawidłowości oraz efektów rozwojowych w kontekście zmieniającej się roli wsi w życiu gospodarczym, społecznymi kulturowym kraju, w okresie stuletnim od odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w zeszytach kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” wydawanych w 2018 i 2019 r. Do publikacji nt. przemian gospodarki wiejskiej oraz społeczeństwa wsi w ciągu ostatniego wieku zapraszamy autorów z kraju i z zagranicy reprezentujących różne dziedziny wiedzy.