pl_flag en_flag

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

 

Interdyscyplinarny projekt realizowany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego celem jest opis procesów, prawidłowości oraz efektów rozwojowych w kontekście zmieniającej się roli wsi w życiu gospodarczym, społecznymi kulturowym kraju, w okresie stuletnim od odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w zeszytach kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” wydawanych w 2018 i 2019 r. Do publikacji nt. przemian gospodarki wiejskiej oraz społeczeństwa wsi w ciągu ostatniego wieku zapraszamy autorów z kraju i z zagranicy reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

 

 *******

 

 

„Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w tym w rolnictwie; w Polsce, Europie oraz na świecie.

 

Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" znajduje się w elektronicznych bazach artykułów: CEEOL oraz AgEconSearch

 

Kwartalnik jest indeksowany w bazie BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

 

Od 2016 r. elektroniczną wersję Kwartalnika będzie można kupić na stronie internetowej www.scholar.com.pl - zarówno w formie całych woluminów, jak i poszczególnych artykułów.

 

Bezpłatny dostęp do artykułów będzie możliwy po 6 miesiącach od daty publikacji.

 

 

Publikujemy:

  1. Rozprawy i studia - oryginalne prace twórcze, rozprawy metodologiczne oraz analizy i syntezy teoretyczne;
  2. Materiały z badań - prace o charakterze empirycznym, oparte na badaniach własnych autora;
  3. Polemiczne recenzje, omówienia książek oraz innych prac związanych z wsią i rolnictwem, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
  4. Informacje o wydarzeniach naukowych, ważnych w skali międzynarodowej, dotyczących problematyki kwartalnika.

 

 

Publikowane są również oryginalne artykuły w języku angielskim.

 


Każda publikacja jest anonimowo recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.

 

Autor uzyskuje 14 punktów (zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lista „B").

 

Indeks Hirscha Kwartalnika wynosi 16 według "Publish or Perish".

 

Szczegółowe wymagania techniczne tekstów znajdują się: tutaj

 

 

 

Zachecamy Państwa do współpracy.

 

 

Komitet Redakcyjny

 

ISSN 0137-1673

e-ISSN 2657-5213