Relacje rolników z dostawcami środków produkcji – na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce

Autor

  • Agata Malak-Rawlikowska dr Agata Malak-Rawlikowska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska, agata_malak_rawlikowska@sggw.pl
  • Dominika Milczarek-Andrzejewska dr hab. Dominika Milczarek-AndrzejewskaInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, dmilczarek@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022016/07

Słowa kluczowe:

łańcuch żywnościowy, producenci mleka, dostawcy pasz, integracja pionowa, pionowe relacje wsteczne

Abstrakt

W artykule podjęto próbę rozpoznania charakteru relacji pomiędzy rolnikami a dostawcami środków produkcji. Na podstawie badań ankietowych przeanalizowano opinie producentów mleka na temat ich współpracy z dostawcami pasz. Subiektywne oceny respondentów porównano z ich rzeczywistym postępowaniem. Wyniki badania wskazują, że współpraca rolników z dostawcami pasz jest z reguły długoterminowa i stabilna. Zdecydowana większość respondentów postrzega swoje relacje z dostawcą pasz jako dobre lub bardzo dobre. Relacje między rolnikiem i dostawcą paszy mają zazwyczaj charakter nieformalny (ponad 90% rolników nie zawiera pisemnej umowy na dostawy). Jako najważniejsze cechy relacji rolnicy wymienili poziom cen i jakość oferowanych pasz. Zaobserwowano jednak istotne różnice dotyczące: wybranych cech charakteryzujących gospodarstwo, otrzymywanych przez rolników rabatów oraz możliwości negocjacji cen w zależności od kanału dostaw pasz. Pomimo braku istotnych różnic w powierzchni gospodarstw, rolnicy, którzy kupują pasze bezpośrednio od producenta, prowadzą znacznie większą produkcję mleka i otrzymują większy rabat od dostawcy paszy niż rolnicy zakupujący paszę u pośredników. Ta grupa rolników również częściej negocjuje ceny i częściej rozważa zmianę dostawców.

Liczba pobrań artykułu

102

Strony

159-172

Jak cytować

Malak-Rawlikowska, A. i Milczarek-Andrzejewska, D. (2016) „Relacje rolników z dostawcami środków produkcji – na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (171), s. 159–172. doi: 10.53098/wir022016/07.