Recenzja książki Michela Maffesolego: Rytm życia Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej

Autor

  • Maria Wieruszewska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Michel Maffesoli, 2004: Le rhytme de vie – variation sur l’imaginaire post-moderne. Paris, Ed. Table Ronde, Collection Contretemps; edycja polska, 2012: Rytm życia. Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej, przełożyła Agnieszka Karpowicz. Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.

Bibliografia

Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy. J. Kowalewski, W. Piasek (red.). 2009: Seria Colloquia Humaniorum. Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.

Bucholc M., 2012: Przyszłość plemienia socjologów. Michel Maffesoli o ponowoczesnym społeczeństwie i nauce. [w:] Michel Maffesoli, Rytm życia. Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej, przełożyła Agnieszka Karpowicz. Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.

Kaczmarczyk M.R., 2012: Radykalizm ponowoczesności. [w:] Michel Maffesoli Rytm życia. Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej, przełożyła Agnieszka Karpowicz. Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.

Myśliwski W., 2014: Rozważania o kulturze chłopskiej. Kultura Wsi, kwiecień nr 1 (1) 2014. s. 32

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

41

Strony

173-175

Jak cytować

Wieruszewska, M. (2015) „Recenzja książki Michela Maffesolego: Rytm życia Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (168), s. 173–175. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/590 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>