Recenzja książki Wojciecha Goszczyńskiego, Wojciecha Kniecia, Huberta Czachowskiego: Lokalne horyzonty zdarzeń

Autor

  • Maria Wieruszewska prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, mwierusz@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012016/10

Abstrakt

W. Goszczyński, W. Knieć, H. Czachowski, Lokalne horyzonty zdarzeń. Lokalność i kapitał społeczny w kulturze (nie)ufności na przykładzie wsi kujawsko-pomorskiej, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Toruń 2015.

Bibliografia

Adamski T., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilichowski A., Starosta P. (2007). Wiedza w rozwoju zrównoważonym. Programy – projekty – działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Halamska M. (2015). Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”. Wieś i Rolnictwo, 4 (169), 47–65.

Kwaśniewicz W. (2002). Procesy żywiołowe. W: Encyklopedia socjologii, t. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Rosner A. (2015). Problem pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala pomiarowa i jej Właściwości. Wieś i Rolnictwo, 4 (169), 11–31.

Stacewicz J. (1992). Ekonomia a kryzys nowożytnego ideału nauki. Wieś i Rolnictwo, 3–4 (76–77).

Wieruszewska M. (1997). Wieś polska. Konteksty, kontrasty, strategie. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wieruszewska M. (red.) (1992). Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wieruszewska-Adamczyk M. (1980). Społeczność wiejska Zaborowa w procesie przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

92

Strony

185-191

Jak cytować

Wieruszewska, M. (2016) „Recenzja książki Wojciecha Goszczyńskiego, Wojciecha Kniecia, Huberta Czachowskiego: Lokalne horyzonty zdarzeń”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (170), s. 185–191. doi: 10.53098/wir012016/10.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>