The role of local elected officials in the making of LEADER local action groups in the Czech Republic (Rola obieralnych urzędników lokalnych w tworzeniu lokalnych grup działania LEADER w Republice Czeskiej)

Autor

  • Marie-Claude Maurel The Author is professor at Directrice d’études, EHESS, Paryż, Francja

Słowa kluczowe:

działanie publiczne, obieralni urzędnicy lokalni, przywództwo polityczne, rozwój lokalny, Republika Czeska

Abstrakt

Osoby wybierane do pełnienia funkcji we władzach lokalnych w praktyce sprawują przywództwo polityczne dzięki zaangażowaniu w działania partnerskie oraz swemu statusowi na arenie współpracy lokalnej. Realizacja programu LEADER, w kategoriach doboru projektów, dowodzi, że to przywództwo polityczne przejmuje taki model rozwoju lokalnego, który jest postrzegany przez nie jako instrument służący unowocześnieniu urządzeń i usług socjalnych oraz jako źródło legitymizacji jego działania. Badanie konfiguracji lokalnych grup działania jest oparte na analizie członkostwa w partnerstwach oraz analizie sieci udziałowców, w której wykorzystywane są dane z badań empirycznych.

Bibliografia

Baldersheim H., Illner M., Wollmann H., 2003: Local Democracy in Post-Communist Europe. Urban Research International, Leske, Budrich, Opladen.

Dargan L., Shucksmith M., 2008: LEADER and innovation. ”Sociologia Ruralis” 48: 271–294.

Denters B., Rose L.E., 2005: Comparing Local Governance. Trends and Developments. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

Granovetter M. 1983: The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. ”Sociological Theory” 1: 201–233.

Halamska M., Maurel M.-C., 2010: Les acteurs locaux a l'épreuve du modele européen LEADER. France-Hongrie-Pologne. IRWiR PAN & CEFRES, Prague.

Highley J., Lengyel G., 2000: Elites after State Socialism. Theories and Analysis. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.

Keohane N.O., 2010: Thinking about leadership. Princeton University Press, Princeton.

Kovach I., 2000: LEADER, a New Social Order and the Central-and East-European Countries. ”Sociologia Ruralis” 40, 2: 181–189.

Kovach I., Kueerova E., 2006: The Project Class in Central Europe: The Czech and Hungarian Cases. ”Sociologia Ruralis” 46, 1: 3–19.

Lascoumes P., Le Gales P., 2007: Sociologie de l'action publique. Armand Colin, Paris.

Lin N., 1995: Les ressources sociales: une théorie du capital social. ”Revue française de sociologie” 36, 4: 685–704.

Lin N., 2001: Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, Cambridge.

Lostak M., Hude_kova H., 2010: Preliminary impacts of the LEADER+ approach in the Czech Republic. ”Agricultural economics. – Czech” 56 (6): 249–265.

Maurel M.-C., 2005: Temps de recomposition des territoires ruraux en Europe centrale. Retour sur une expérience de terrain. ”Revue d'études comparatives Est-Ouest” 36, 2: 5–38.

Maurel M.-C., 2008: L’action publique ”par le bas”: l’approche LEADER en Europe centrale. ”Revue d'études comparatives Est-Ouest” 4: 33–61.

Maurel M.-C., 2008: Local Development Stakeholders and the European Model. Learning the LEADER Approach in the New Member States. ”Czech Sociological Review” 44, 3: 511–530.

Ray C., 2000: The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory. ”Sociologia Ruralis” 40, 2: 163–172.

Weber M., 1947: The Theory of Social and Economics Organization. Oxford University Press, Oxford.

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

47-65

Jak cytować

Maurel, M.-C. (2012) „The role of local elected officials in the making of LEADER local action groups in the Czech Republic (Rola obieralnych urzędników lokalnych w tworzeniu lokalnych grup działania LEADER w Republice Czeskiej)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (156), s. 47–65. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/397 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ