Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009

Autor

  • Małgorzata Podogrodzka Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Słowa kluczowe:

zachowania prokreacyjne, obszary wiejskie, obszary miejskie

Abstrakt

Od początku lat dziewięćdziesiątych odmienność zachowań prokreacyjnych na obszarach miejskich i wiejskich może prowadzić do zmniejszenia się różnic w natężeniu współczynnika dzietności oraz wzorca płodności między tymi obszarami. Celem artykułu jest ukazanie tych przemian oraz określenie ich kierunku i natężenia zmian w latach 1990–2009. Dodatkowo starano się wyodrębnić te regiony kraju, gdzie proces ten przebiegał najszybciej, a jego zmiany były podobne.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

146-163

Jak cytować

Podogrodzka, M. (2011) „Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 146–163. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/263 (Udostępniono: 28 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ