Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej

Autor

  • Monika Stanny Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, gminy peryferyjne, typologia, obszar wiejski

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęta została próba wyznaczenia wiejskich obszarów peryferyjnych w Polsce oraz ich sklasyfikowania pod względem struktury społeczno-gospodarczej. W ten sposób rozpoznane zostały cechy rozwojowe w regionach peryferyjnych, które powinny być bazą do kształtowania lokalnych strategii rozwoju, zasadniczo opartych na czynnikach wewnętrznych (zgodnie z koncepcją rozwoju endogenicznego).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

82

Strony

59-75

Jak cytować

Stanny, M. (2011) „Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 59–75. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/258 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>