Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne

Autor

  • Monika Stanny Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, funkcja rolnicza, funkcja pozarolnicza, dezagraryzacja, typologia

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest próba przedstawienia zróżnicowania przestrzennego wiejskich obszarów kraju pod kątem poziomu rozwoju głównych funkcji gospodarczych. W szczególności poszukiwane będą obszary o wysokim stopniu dezagraryzacji struktury gospodarczej. Zidentyfikowane zostaną gminy, opierające się na rozwoju pozarolniczych działów gospodarki, oraz przeciwnie – jednostki o wysokiej monofunkcyjności rolniczej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

116-129

Jak cytować

Stanny, M. (2008) „Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 116–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/93 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>