Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne

Autor

  • Monika Stanny Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/10

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, funkcja rolnicza, funkcja pozarolnicza, dezagraryzacja, typologia

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest próba przedstawienia zróżnicowania przestrzennego wiejskich obszarów kraju pod kątem poziomu rozwoju głównych funkcji gospodarczych. W szczególności poszukiwane będą obszary o wysokim stopniu dezagraryzacji struktury gospodarczej. Zidentyfikowane zostaną gminy, opierające się na rozwoju pozarolniczych działów gospodarki, oraz przeciwnie – jednostki o wysokiej monofunkcyjności rolniczej.

Bibliografia

Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce, 2005. Red. I. Frenkel, A. Rosner. IRWiR PAN i Polskie Towarzystwo Demograficzne, Warszawa.

Diday E., 1971: Une nouvelle méthode en classification automatique et reconnaissance des for-mes la méthode des nuées dynamiques. „Revue de Statistique Appliquée” 19, 2: 19–33.

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa.

Stanny M., 2006: Związek między charakterystyką sektora rolnego i ludności rolniczej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.

„Wieś i Rolnictwo” 2 (131). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, 2002. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

57

Strony

116-129

Jak cytować

Stanny, M. (2008) „Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 116–129. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>