Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności

Autor

  • Monika Stanny Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

polityka spójności, rozwój lokalny, zróżnicowanie przestrzenne

Abstrakt

Podstawowym problemem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy prowadzona w okresie poprzedzającym akcesję z UE polityka spójności w rzeczywistości zmniejsza różnice rozwojowe występujące w kraju, czy też występuje tendencja do powiększania się ich w wyniku działania innych czynników, takich jak renta położenia czy większa atrakcyjność lokalizacyjna obszarów o rozwiniętej infrastrukturze. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano poprzez określenie zróżnicowania poziomu rozwoju oraz zróżnicowania dynamiki przemian prorozwojowych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

66

Strony

246-257

Jak cytować

Stanny, M. (2009) „Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 246–257. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/171 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>