Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych

Autor

  • Dorota Komorowska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna

Abstrakt

Celem opracowania jest porównanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw ekologicznych z takimi samymi wynikami gospodarstw konwencjonalnych. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki gospodarstw ekologicznych wskazują na znacznie niższy poziom produkcji zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz żywca wieprzowego i drobiowego, wyższy produkcji warzyw, owoców i roślin białkowych. Gospodarstwa ekologiczne ponoszą jednak znacznie niższe koszty produkcji niż konwencjonalne, co w końcowym efekcie kształtuje przybliżone wyniki ekonomiczne ich działalności. Dopłaty do działalności produkcyjnej podwyższają znacząco poziom dochodów gospodarstw ekologicznych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

52

Strony

124-133

Jak cytować

Komorowska, D. (2011) „Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (150), s. 124–133. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/247 (Udostępniono: 28 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ