Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Autor

  • Dorota Komorowska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, rozwój zrównoważony, rolnictwo ekologiczne

Abstrakt

W krajach Unii Europejskiej podaż produktów ekologicznych nie pokrywa zapotrzebowania, dlatego importuje się żywność ekologiczną spoza Unii. Rosnące wsparcie działań prośrodowiskowych w obszarze rolnictwa stwarza perspektywę rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce. Instrumentem realizacji polityki rolnej UE w tym zakresie jest Program Rolnośrodowiskowy, w którego ramach wprowadzono płatności wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

53

Strony

163-171

Jak cytować

Komorowska, D. (2009) „Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 163–171. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/139 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ