Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin

Autor

  • Artur Bołtromiuk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

obszary chronione, park narodowy, funkcje gospodarcze parku, relacje ekonomiczne z otoczeniem, funkcja turystyczna

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione relacje ekonomiczne między Białowieskim Parkiem Narodowym a lokalnymi społecznościami, w tym podmiotami gospodarczymi i samorządami okolicznych gmin. Przedstawiono gospodarcze funkcje, jakie pełni BPN w swoim otoczeniu, a mianowicie: pracodawcy, kontrahenta, inwestora/usługobiorcy i właściciela nieruchomości. Ponadto rozpoznano relacje ekonomiczne BPN z lokalnymi podmiotami gospodarczymi: branży turystycznej, drzewnej, rolnictwa oraz z gminami powiatu hajnowskiego. Wiele miejsca poświęcono kwestii udostępniania turystycznego obiektów BPN, jako jednemu ze statutowych zadań Parku, a równocześnie głównemu źródłu dochodów Gospodarstwa Pomocniczego. Jest to także w zasadzie jedyny rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w granicach BPN. Artykuł stanowi ważny głos w dyskusji nad poszerzeniem BPN i ekonomiczno-społecznymi uwarunkowaniami tego procesu.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

130-155

Jak cytować

Bołtromiuk, A. (2010) „Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 130–155. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/233 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ