Problemy rozwoju gmin objętych europejską siecią ekologiczną NATURA 2000

Autor

  • Artur Bołtromiuk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

Natura 2000, rozwój gminy, samorządy lokalne, problemy i konflikty na tle ochrony środowiska, utrudnienia inwestycyjne

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione problemy, z jakimi spotykają się wiejskie samorządy i podmioty gospodarcze w procesie rozwoju w związku z funkcjonowaniem na obszarach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. W subiektywnym bowiem odczuciu badanych przedstawicieli wiejskich środowisk sieć ta stwarza poważne bariery rozwojowe. Takie negatywne postrzeganie Natury 2000 wynika w dużej mierze z nieporozumień dotyczących rzeczywistych ograniczeń inwestycyjnych, których źródłem jest głównie brak informacji, oraz z przedmiotowego potraktowania samorządów w procesie wyznaczania takich obszarów. Jednak bardzo często walory lokalnego środowiska przyrodniczego uznawane są przez mieszkańców obszarów wiejskich za istotne czynniki aktywizacji i rozwoju.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

116-128

Jak cytować

Bołtromiuk, A. (2009) „Problemy rozwoju gmin objętych europejską siecią ekologiczną NATURA 2000”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 116–128. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/163 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ