Problemy rozwoju gmin objętych europejską siecią ekologiczną NATURA 2000

Autor

  • Artur Bołtromiuk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/07

Słowa kluczowe:

Natura 2000, rozwój gminy, samorządy lokalne, problemy i konflikty na tle ochrony środowiska, utrudnienia inwestycyjne

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione problemy, z jakimi spotykają się wiejskie samorządy i podmioty gospodarcze w procesie rozwoju w związku z funkcjonowaniem na obszarach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. W subiektywnym bowiem odczuciu badanych przedstawicieli wiejskich środowisk sieć ta stwarza poważne bariery rozwojowe. Takie negatywne postrzeganie Natury 2000 wynika w dużej mierze z nieporozumień dotyczących rzeczywistych ograniczeń inwestycyjnych, których źródłem jest głównie brak informacji, oraz z przedmiotowego potraktowania samorządów w procesie wyznaczania takich obszarów. Jednak bardzo często walory lokalnego środowiska przyrodniczego uznawane są przez mieszkańców obszarów wiejskich za istotne czynniki aktywizacji i rozwoju.

Bibliografia

A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 2001. COM(2001)264final, Commision of the European Communities, Brussels.

Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Beards. „Official Journal of the European Communities” 103: 0001–0018.

Concil Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora. „Official Journal of the European Communities” 206: 0007–0050.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M., 2009: Rola samorządów gminnych w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich regionu Zielone Płuca Polski. Maszynopis. IRWiR, Warszawa.

Stanowisko Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie utworzenia subwencji środowiskowej, 2009. Maszynopis. Poznań.

Towards a Guidance Document of Natura 2000 and Forestry, „Challenges and Opportunities", Revised Draft for Comments Taking into Consideration Contributions from EC Services, 2002. Rev. 1/V3, DG ENV.B2 Nature and Biodiversity.

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. nr 199, poz. 1227.

Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 201, poz. 1237.

Żyjąca Natura 2000 1–9, 2008–2009. Dodatek do „Gazety Sołeckiej”.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

116-128

Jak cytować

Bołtromiuk, A. (2009) „Problemy rozwoju gmin objętych europejską siecią ekologiczną NATURA 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 116–128. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ