Metodologia i organizacja badania społeczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski

Autor

  • Artur Bołtromiuk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/03

Słowa kluczowe:

organizacja badań, metody i techniki badawcze, Natura 2000, zrównoważony rozwój, Zielone Płuca Polski

Abstrakt

W opracowaniu omówiono metodologię badawczą zastosowaną przy realizacji projektu NCBiR Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski, w ramach którego powstały prezentowane w niniejszym numerze kwartalnika teksty autorskie, związane z szeroko zakrojoną problematyką relacji gospodarka–społeczeństwo–środowisko. Przedstawiono cele badawcze oraz merytoryczny i przestrzenny zakres analiz. Prześledzono kolejne etapy badań wraz z towarzyszącymi im zróżnicowanymi metodami i technikami ilościowymi oraz jakościowymi. Omówiono także wybrane organizacyjne aspekty procesu badawczego.

Bibliografia

Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce, 1995. Red. I. Frenkel, A. Rosner. IRWiR PAN i Polskie Towarzystwo Demograficzne, Warszawa.

Boć J., Samborska-Boć E., 1994: Ochrona środowiska. Źródła. Kolonia Limited, Wrocław.

Bołtromiuk A., 2009: Problemy rozwoju gmin objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000. „Wieś i Rolnictwo” 4.

Czarnecki A., 2010: Czynniki determinujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Maszynopis. IRWiR PAN, Warszawa.

Dacko M., 2010: Opracowanie modelu rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000. Maszynopis. IRWiR PAN, Warszawa.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M., 2010: Rola samorządów gminnych w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich regionu Zielone Płuca Polski. Maszynopis. IRWiR PAN, Warszawa.

Klepacka-Kołodziejska D., 2010: Zakres i formy funkcjonowania sieci „Natura 2000” w krajach UE. Maszynopis. IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M., 2010: Analiza przestrzenna poziomu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. Maszynopis. IRWiR PAN, Warszawa.

Strategia przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Streszczenie, 1994. NFOŚ – Zakład Usług Ekologicznych „ZPP”, Suwałki.

Założenia polityki regionalnej obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, 1991. NFOŚ – Zakład Usług Ekologicznych „ZPP”, Białystok – Łomża – Olsztyn – Ostrołęka – Suwałki.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, 2007. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

60-79

Jak cytować

Bołtromiuk, A. (2010) „Metodologia i organizacja badania społeczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 60–79. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/03.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ