Metodologia i organizacja badania społeczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski

Autor

  • Artur Bołtromiuk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

organizacja badań, metody i techniki badawcze, Natura 2000, zrównoważony rozwój, Zielone Płuca Polski

Abstrakt

W opracowaniu omówiono metodologię badawczą zastosowaną przy realizacji projektu NCBiR Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski, w ramach którego powstały prezentowane w niniejszym numerze kwartalnika teksty autorskie, związane z szeroko zakrojoną problematyką relacji gospodarka–społeczeństwo–środowisko. Przedstawiono cele badawcze oraz merytoryczny i przestrzenny zakres analiz. Prześledzono kolejne etapy badań wraz z towarzyszącymi im zróżnicowanymi metodami i technikami ilościowymi oraz jakościowymi. Omówiono także wybrane organizacyjne aspekty procesu badawczego.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

60-79

Jak cytować

Bołtromiuk, A. (2010) „Metodologia i organizacja badania społeczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 60–79. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/178 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ