Aktualna sytuacja żywnościowa świata

Autor

  • Jan Górecki Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

głód i niedożywienie ludności świata, produkcja rolnicza, zmiany demograficzne, wojny, destabilizacja

Abstrakt

Autor dokonuje przeglądu aktualnej sytuacji żywnościowej świata, a zwłaszcza w kontekście zmian demograficznych. Pomimo znaczącego wzrostu produkcji rolniczej w skali globalnej z jednej strony, a znaczącym ograniczeniem względnego przyrostu naturalnego ludności świata, liczba ludności głodującej i niedożywionej wyrażana w liczbach bezwzględnych nie ulega zmniejszeniu. Wprawdzie udział procentowy ludności niedożywionej w ostatnim półwieczu zmniejszył się o połowę i wynosi obecnie około 15% ludności świata, ale nadal liczba ludzi głodujących i niedożywionych przekracza 800 mln i nie ulega zmniejszeniu. W wyniku szczegółowej analizy regionalnej i grupy krajów, w których skala głodu i niedożywienia jest największa, sformułowano pogląd, że główne przyczyny zjawisk głodu i niedożywienia nie wynikają z warunków przyrodniczo-technicznych, lecz są nimi wojny, konflikty plemienne i wewnętrzne, a także egoizm, nienawiść i ksenofobia, które prowadzą do korupcji i dążenia do dominacji jednych ludzi nad innymi.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

64

Strony

107-117

Jak cytować

Górecki, J. (2010) „Aktualna sytuacja żywnościowa świata”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 107–117. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/217 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA