Poziom życia ludności świata – stan i tendencje w świetle Raportu UNDP 2013

Autor

  • Jan Górecki Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Od dwudziestu lat, wśród wielu badań i analiz porównawczych prowadzonych w skali globalnej, na uwagę zasługują badania poziomu życia ludności. Najbardziej rozległe i kompleksowe badania w tym zakresie prowadzi United Nation Development Program (UNDP), których wyniki są corocznie publikowane w formie raportu Human Development Report (HDR).

Bibliografia

Agricultural Outlook 2012–2021, 2012: OECD/FAO.

Górecki J., 1987: Problem rolnictwa światowego. LSW, Warszawa

Górecki J., 2004: Zagrożenia niedożywienia i braku żywności a produkcja rolnicza na świecie. [w:] Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gulbicka B., 2009: Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. Studia i Monografie, nr 124/2009, IERiGŻ, Warszawa.

Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. UNDP, NewYork.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

41

Strony

179-185

Jak cytować

Górecki, J. (2014) „Poziom życia ludności świata – stan i tendencje w świetle Raportu UNDP 2013”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 179–185. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/532 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA