Struktura produkcji indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w krajach UE-27. Analiza podobieństw w 2007 roku

Autor

  • Roma Ryś-Jurek Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

struktura produkcji, produkcja roślinna i zwierzęca, podobieństwo struktur, indywidualne gospodarstwo rolne

Abstrakt

Celem wykonanych badań było porównanie struktury produkcji rolniczej przeciętnego polskiego indywidualnego gospodarstwa rolnego z produkcją przeciętnego gospodarstwa z krajów UE-27. W analizach wykorzystano dane FADN dla roku 2007. Zastosowano analizę opisowa i porównawczą, a także wybrane metody statystyczne (wskaźniki natężenia i struktury, miarę podobieństwa struktur, standaryzację cech prostych i hierarchiczną klasyfikację aglomeracyjną). Po porównaniu podstawowych średnich wyników polskiego i unijnego gospodarstwa rolnego, okazało się, że większość tych kategorii w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym była o ok. połowę niższa niż w gospodarstwie unijnym. W trzech rankingach według wartości bezwzględnych produkcji ogółem, produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, polskie przeciętne gospodarstwo rolne zajęło końcowe pozycje pośród 26 innych przeciętnych unijnych gospodarstw rolnych. Po zastosowaniu miary podobieństwa struktur, okazało się, że struktura produkcji ogółem polskiego przeciętnego gospodarstwa rolnego jest charakterystyczna dla krajów Europy Środkowej i Północnej. Przy czym struktura produkcji roślinnej przeciętnego polskiego gospodarstwa rolnego jest najbardziej podobna do struktury produkcji roślinnej gospodarstwa brytyjskiego i niemieckiego, a struktura produkcji zwierzęcej do struktury węgierskiej. Przeprowadzona hierarchiczna klasyfikacja aglomeracyjna (ze względu strukturę produkcji, rozmiar ESU, powierzchnię UR, produkcję i dochód) zakwalifikowała polskie przeciętne gospodarstwo rolne do klasy średnio-małych gospodarstw z Europy Środkowej i Wschodniej o produkcji głównie roślinnej ze znacznym udziałem w produkcji: zbóż, warzyw i kwiatów, ale i także mleka krowiego i produktów mlecznych oraz wieprzowiny.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

73-87

Jak cytować

Ryś-Jurek, R. (2010) „Struktura produkcji indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w krajach UE-27. Analiza podobieństw w 2007 roku”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 73–87. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/215 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA