Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii

Autor

  • Dominika Zwęglińska-Gałecka Mgr Dominika Zwęglińska-Gałecka, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Socjologii Wsi, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-9321-2031

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032020/04

Słowa kluczowe:

COVID-19, pandemia, koronakryzys, samorząd lokalny, rozwój lokalny

Abstrakt

Kryzys pandemiczny spowodował, że gminy musiały z jednej strony szybko reagować i wdrażać wchodzące w życie obostrzenia sanitarne, zapewniając bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańcom, a z drugiej – realizować przypisane im zgodnie z prawem zadania własne i zlecone. W artykule na podstawie badań własnych omówiono wpływ kryzysu wywołanego ogłoszeniem stanu epidemii na sposób funkcjonowania samorządu gminnego oraz postrzeganie jego konsekwencji przez lokalne władze.

Bibliografia

Deloitte (2020). CFO Survey 2020 – spring edition, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ce/Documents/about-deloitte/ce-deloitte-cfo-survey-report-spring-edition-2020.pdf (dostęp: 1.09.2020).

DiNapoli T. (2020). Local Government Revenue Challenges During the COVID-19 Pandemic. New York: New York State Comptroller.

Goslling S., Scott D., Hall M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 22, 577–598.

Grzeszak J., Leśniewicz F., Śliwowski P., Święcicki I. (2020). Pandenomics. Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych w dobie kryzysów. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.

Halamska M. (2018). Studia nad strukturą wiejskiej Polski, t 3: Świadomościowe korelaty struktury społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar–IRWIR PAN.

Halamska M., Stanny M., Hoffman R. (2017). Studia nad strukturą wiejskiej Polski, t 2: Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar–IRWIR PAN.

Hajkowski A. (2020). Koronawirus – zarządzanie kryzysowe to też dziedzina profesjonalnego zarządzania. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, http://www.pte.pl/pliki/2/12/kryzys_hajkowski.pdf (dostęp: 1.09.2020).

Ma C., Rogers J.H., Zhou S. (2020). Global Economic and Financial Effects of 21st Century Pandemics and Epidemics. Washington: Federal Reserve Board.

Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19). International Journal of Surgery, 78, 185–193.

OECD (2020). Policy implications of Coronavirus crisis for rural development, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/ (dostęp: 1.09.2020).

Phillipson J., Gorton M., Turner R. i in. (2020). The COVID-19 pandemic and its implications for rural economies. Sustainability, 12, 1–9.

Sobczak E. (2017). Samodzielne gminy. Ranking: które samorządy są najbardziej samodzielne finansowo? Samorządowy Serwis PAP, https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/samodzielne-gminy-ranking-ktore-samorzady-sa-najbardziej-samodzielne-finansowo (dostęp: 1.09.2020).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz.U. z 2020 r. poz. 374.

VNG International (2020). Briefing and preliminary policy recommendations on the role of local government in the international COVID-19 crisis response. The Hague: VNG International.

WHO (2020a). Stygmatyzacja społeczna związana z COVID-19, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/436278/Social-stigma-associated-with-COVID-19-pol.pdf?ua=1 (dostęp: 1.09.2020).

WHO (2020b). Mental Health and Psychosocial Considerations during the COVID-19 Outbreak. Geneva: World Health Organization.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

274

Strony

67-90

Jak cytować

Zwęglińska-Gałecka, D. (2020) „Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii”, Wieś i Rolnictwo, (3 (188), s. 67–90. doi: 10.53098/wir032020/04.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora