Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa

Autor

  • Łukasz Posłuszny Dr Łukasz Posłuszny, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław https://orcid.org/0000-0001-7117-054X
  • Paweł Kubicki dr hab. Paweł Kubicki, Katedra Polityki Społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa https://orcid.org/0000-0001-7126-3631
  • Marta Olcoń-Kubicka dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa https://orcid.org/0000-0003-3080-7166
  • Joanna Felczak dr Joanna Felczak, Katedra Polityki Społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa https://orcid.org/0000-0003-2325-7805

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032020/09

Słowa kluczowe:

koronawirus, COVID-19, pandemia, wieś, pamiętniki, życie codzienne

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wniosków wynikających z analizy materiałów zebranych w ramach konkursu pamiętnikarskiego „Życie codzienne w czasach koronawirusa”. W artykule skupiamy się na tym, jak w kontekście pandemii COVID-19 była przedstawiana w pamiętnikach polska wieś i jak pandemia wpłynęła na życie codzienne jej mieszkańców. W pierwszej części tekstu prezentujemy metodologiczne aspekty konkursu przeprowadzonego wspólnie przez SGH i UMK od 23 marca do 19 lipca 2020 r. oraz wskazujemy wybraną do analizy grupę pamiętników prowadzonych przez mieszkańców wsi oraz osoby związane ze wsią więziami rodzinnymi. Następnie omawiamy kluczowe wątki, które dominowały w relacjach pamiętnikarzy: 1) kreślenie obrazu wsi jako azylu i oazy bezpieczeństwa; 2) pojawiające się obawy, napięcia i uprzedzenia wobec przyjezdnych; 3) przewartościowanie relacji we wspólnotach wiejskich; 4) zmiany w codziennym funkcjonowaniu wsi i wyzwania z związane z realizacją podstawowych aktywności życiowych.

Bibliografia

Błędowski P., Karwacki A. (2020). Pamiętniki bezrobotnych 2017. Analiza fenomenu bez robocia we współczesnej Polsce z perspektywy polityki społecznej i socjologii – wprowadzenie. Studia Socjologiczne 1 (236), 131–134.

Błędowski P., Kubicki P., Posłuszny Ł. (red.) (2019). Pamiętniki bezrobotnych, tom 1: Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Capano G., Howlett M., Jarvis D., Ramesh M., Goyal N. (2020). Mobilizing policy (in) capacity to fight COVID-19: Understanding variations in state responses. Policy and Society, 39 (3), 285–308, doi: 10.1080/14494035.2020.1787628.

Eurofound (2020). Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Foster EK. (2004). Research on gossip: Taxonomy, methods, and future directions. Review of General Psychology, 8 (2), 78–99, doi:10.1037/1089-2680.8.2.78.

Goffman E. (2011). Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych (tłum. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kaczorowski J. (2019). Wykluczeni. O likwidacji transportu zbiorowego na wsi i w małych miastach. Przegląd Planisty, 4, 11–14.

Kłopot S., Szczepańska B. (2020). Religia i religijność wiejska. W: A. Kaleta, W. Knieć, W. Wincławski, G. Zabłocki (red.). Zbigniew Tadeusz Wierzbicki. Uczony i społecznik. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w druku).

Lu Yi, Jianting Zhao, Xueying Wu, Siu M. Lo (2020). Escaping to nature in pandemic: A natural experiment of COVID-19 in Asian cities. SocArXiv, 3 września, doi:10.31235/osf.io/rq8sn

Posłuszny Ł. (2017). Instytucje totalne dzisiaj: stan badań, krytyka, rekonfiguracje. Studia Socjologiczne, 4 (227), 121–145.

Roberto K.J., Johnson A.F., Rauhaus B.M. (2020). Stigmatization and prejudice during the COVID-19 pandemic. Administrative Theory & Praxis, 42 (3), 364–378, doi: 10.1080/10841806.2020.1782128.

Rzymski P., Nowicki M. (2020). COVID-19-related prejudice towards Asian medical students: A consequence of SARS-CoV-2 fears in Poland. Journal of Infection and Public Health, 13 (6), 873–876 doi: 10.1016/j.jiph.2020.04.013.

Stanny M. (2014). Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie. Wieś i Rolnictwo, 1 (162), 123–138.

Sulima R. (2014). Społeczne wyobrażenia wsi na przełomie XX i XXI wieku. Wieś i Rolnictwo, 2 (163), 57–63.

Śpiewak R. (2012). Definiowanie kategorii „wieś” na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3 (156), 30–45.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

434

Strony

185-203

Jak cytować

Posłuszny, Łukasz (2020) „Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (188), s. 185–203. doi: 10.53098/wir032020/09.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora