Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi

Autor

  • Barbara Perepeczko Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

migracja zarobkowa, mieszkańcy wsi

Abstrakt

W ostatnich latach mieszkańców wsi charakteryzuje duża dynamika zachowań migracyjnych za granicą. Istnieje ciągle duży potencjał migracyjny, wynikający z nadwyżek zasobów pracy i słabości lokalnych rynków pracy oraz niższych niż w miastach dochodów ludności. Mimo pogarszającej się opłacalności pracy za granicą i poprawy warunków w kraju (mniejsze bezrobocie, opłaty obszarowe dla rolników) tendencja do migracji trwa. Mieszkańcy wsi, w tym rolnicy, mają szczególne predyspozycje do. zarabiania na niższych segmentach rynków pracy, wynikające z pewnych cech ich etosu i postawy oraz umiejętności. Niektóre z tych cech nie charakteryzują młodszego pokolenia, które kształci się, by w przyszłości móc zająć lepszą pozycję na rynkach pracy w kraju lub za granicą.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

38

Strony

72-85

Jak cytować

Perepeczko, B. (2008) „Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 72–85. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/73 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ