Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych

Autor

  • Barbara Perepeczko Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

środowisko przyrodnicze, obszary chronione, postawa proekologiczna, mieszkańcy wsi, władze lokalne, ograniczenia, poglądy, działania

Abstrakt

Artykuł zawiera prezentację wybranych wyników badań nad świadomością ekologiczną mieszkańców wsi położonych w gminach objętych siecią Natura 2000. Pierwsza część dotyczy rozkładu wskaźnika postaw proekologicznych, który ukazuje kategorie badanych, szczególnie uwrażliwionych i zorientowanych w sprawach środowiska przyrodniczego. Druga część przedstawia ich opinie o stanie najbliższego środowiska. Badani są zwolennikami ochrony środowiska w swojej okolicy, której piękno doceniają. Sądzą, że postawy i zachowania mieszkańców oraz działalność władz lokalnych są najważniejsze dla jego stanu, a związane z ochroną ograniczenia powinny być rekompensowane w postaci szczególnych przywilejów, nie tylko finansowych. Poglądy mieszkańców nie zawsze są spójne i nie zawsze znajdują potwierdzenie w ich codziennej praktyce.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

157-170

Jak cytować

Perepeczko, B. (2010) „Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 157–170. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/185 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ