Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie

Autor

  • Bogdan Klepacki prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, bogdan_klepacki@sggw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032018/12

Abstrakt

K. Krzyżanowska, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, ss. 202.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

113

Strony

243-248

Jak cytować

Klepacki, B. (2018) „Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 243–248. doi: 10.53098/wir032018/12.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA