Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA

Autor

  • Radosław Pastusiak dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ, Katedra Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905, nr 39, 90-214 Łódź, radoslaw.pastusiak@uni.lodz.pl
  • Magdalena Jasiniak dr Magdalena Jasiniak, Katedra Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UniwersytetŁódzki, ul. Rewolucji 1905, nr 39, 90-214 Łódź, magdalena.jasiniak@uni.lodz.pl
  • Joanna Stawska dr Joanna Stawska, Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905, nr 39, 90-214 Łódź, joanna.stawska@uni.lodz.pl
  • Michał Soliwoda dr inż. Michał Soliwoda, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, michal.soliwoda@ierigz.waw.pl.

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir012017/03

Słowa kluczowe:

dochody pozarolnicze, polityka rolna, rodzinne gospodarstwo rolnicze, finanse rolnictwa, finanse wsi

Abstrakt

Artykuł ma dwa zasadnicze cele, po pierwsze, przedstawienie ogólnej sytuacji dochodowej, a także udziału dochodów pozarolniczych w dochodach ogółem gospodarstw rolniczych Kanady i USA (według orientacji produkcyjnej i typu „społeczno-ekonomicznego”), po drugie, dokonanie przeglądu i oceny aktualnych wybranych narzędzi oddziałują - cych na generowanie dochodów pozarolniczych. Szczególnie dla USA znamienny był widoczny spadek udziału dochodów pozarolniczych w dochodach farm i rancz. W ramach polityk rolnych i rozwoju obszaru wiejskich można wyodrębnić narzędzia oddziałujące pośrednio bądź bezpośrednio na generowanie dochodów pozarolniczych, jednak należy przywidywać, że coraz bardziej istotną rolę odgrywać będą instrumenty stymulujące zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Downloads

Pages

49-74

Jak cytować

Pastusiak, R., Jasiniak, M., Stawska, J. i Soliwoda, M. (2017) „Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA”, Wieś i Rolnictwo, (1 (174), s. 49-74. doi: 10.7366/wir012017/03.

Numer

Dział

Artykuły