Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich

Autor

  • Piotr Gradziuk dr hab. Piotr Gradziuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, pgradziuk@irwirpan.waw.pl
  • Barbara Gradziuk dr inż. Barbara Gradziuk, Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 57, 20-262 Lublin, Polska, barbara.gradziuk@up.lublin.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir012016/06

Słowa kluczowe:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, gospodarka niskoemisyjna, gminy wiejskie, gazy cieplarniane, odnawialne źródła energii

Abstrakt

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja działań na rzecz redukcji emisji CO2, planowanych przez samorządy lokalne. Przeprowadzono je w 2015 r. na terenie 12 gmin województwa lubelskiego, w których opracowano plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym źródłem emisji CO2 (47%) było zużycie paliw płynnych w transporcie, głównie tranzytowym, oraz przez ciągniki i samobieżne maszyny rolnicze. Pozostała część emisji (53%) była powodowana przez spalanie węgla (31%), paliw węglowodorowych (gazu i oleju opałowego – 2%) oraz przypisana energii elektrycznej (20%), którą wytwarzano poza obszarem obejmującym badane gminy. Spośród wielu wskazanych w PGN możliwości zmniejszania emisji CO2 największe znaczenie będzie miała substytucja konwencjonalnych źródeł energii nośnikami odnawialnymi, głównie biomasą i energią słoneczną.

Downloads

Pages

105-126

Jak cytować

Gradziuk, P. i Gradziuk, B. (2016) „Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1 (170), s. 105-126. doi: 10.7366/wir012016/06.

Numer

Dział

Artykuły