Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych

Autor

  • Barbara Gradziuk Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, elitarne gospodarstwa rolnicze, pozycja konkurencyjna

Abstrakt

Kapitał ludzki będzie odgrywać podstawową i stale rosnącą rolę w społecznym i ekonomicznym rozwoju świata w XXI wieku. Jego wzbogacanie jest też niezbędnym warunkiem poprawy konkurencyjności rolnictwa oraz wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców wsi. Na poziom kapitału ludzkiego wpływają między innymi takie czynniki, jak: wykształcenie, wiedza, umiejętności, kwalifikacje, zdolności, a także motywacja i aktywność. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości kapitału ludzkiego elitarnych gospodarstw rolniczych. Badania zostały przeprowadzone na celowo dobranej grupie 41 gospodarstw zrzeszonych w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym. Analiza wyników prezentowanych badań wskazuje, że jakość kapitału ludzkiego wywiera znaczący wpływ na pozycję konkurencyjną (a tym samym możliwość osiągnięcia sukcesu) gospodarstw rolniczych. Do jej poprawy przyczynia się niższy wiek oraz wyższy poziom wykształcenia rolników, a także pewne cechy psychiczne, m.in.: optymizm, samosterowność, wytrwałość i konsekwencja w realizacji podejmowanych działań.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

86-103

Jak cytować

Gradziuk, B. (2008) „Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 86–103. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/74 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ