Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw

Autor

  • Patrycjusz Zarębski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

rozwój gmin, gminy zamknięte na rozwój, rozwój społeczno-gospodarczy, przedsiębiorstwo

Abstrakt

Streszczenie: Celem rozważań w niniejszym opracowaniu była identyfikacja typów gmin ze względu na dynamikę występowania przedsiębiorstw w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Opisano odpowiednio cztery typy gmin: stabilnego rozwoju, niestabilnego rozwoju, powolnego rozwoju oraz gmin zamkniętych dla rozwoju. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, iż rozkład przestrzenny dynamiki liczby przedsiębiorstw nie jest determinowany poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, co potwierdziła niska korelacja i niska wartość współczynnika determinacji dla modelu liniowego. Zauważono niską dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce północnej oraz w pasie gmin przygranicznych we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na mapie typów (modeli) rozwoju społeczno-gospodarczego Polski ujawniło się wyraźnie zjawisko jego polaryzacji i koncentracji wokół aglomeracji miejskich. Wyraźnie widoczny jest podział na typy gmin stabilnego rozwoju, które zlokalizowane są głównie w zachodniej i południowej Polsce, jak również gmin niestabilnego rozwoju z dominacją lokalizacji na wschodzie kraju.

Bibliografia

Arthur B.W., 2007: Complexity and the economy. [w:] Elgar companion toneo-Schumpeterian economics, H. Hanusch, A. Pyka (red.). Edward Elgar, Cheltenham, s. 1102–1110.

Domański R., 2012: Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Godlewska-Majkowska H., 2013: Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. DIFIN, Warszawa.

Gorzelak G., 2003: Bieda i zamożność regionów – założenia, hipotezy przykłady. Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (11), s. 37–58.

Heffner K., 2007: Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – Uwarunkowania – Zależności – Czynniki – Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 11–26.

Lösch A., 1954: The Economics of Location 1940. Yale University Press.

Mazur M., 1999: Cybernetyka i charakter. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości wWarszawie.

Rosner A., 2007: Zróżnicowanie dynamiki przemian na obszarach wiejskich. [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa

Rosner A. (red.), 2000: Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.

Rosner A. (red.), Heffner K., Stanny M., 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2014: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Śleszyński P., 2007: Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, t. 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Śleszyński P., 2009: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne nr 3 (37)/2009, s. 5–26.

Thünen J.H., 1826: Der Isolirte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalökonomie. Hamburg. http://www.deutschestextarchiv.de

Weber A., 1929: Theory of the Location of Industries (translated by Carl J. Friedrich from Weber’s 1909 book). The University of Chicago Press, Chicago.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

161

Strony

63-77

Jak cytować

Zarębski, P. (2015) „Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (168), s. 63–77. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/582 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA