Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia

Autor

  • Jerzy Bański Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, Polska, trendy, przyszłość wsi, przemiany społeczno-gospodarcze

Abstrakt

Podstawowym celem opracowania jest wskazanie perspektyw rozwoju polskiej wsi w perspektywie kilku dekad. Autor zidentyfikował najważniejsze tzw. megatrendy mające wpływ na przyszły obraz Polski. Należą do nich: globalizacja, rozwój nowych potęg gospodarczych, lokalizm, polaryzacja demograficzna, przemiany środowiska naturalnego, dywersyfikacja źródeł energii, rozwój społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy. W dalszej części opracowania omówiono najważniejsze współczesne procesy oraz zjawiska społeczne, gospodarcze i środowiskowe na obszarach wiejskich, które będą kształtowały przyszłość polskiej wsi. Obraz wsi w ciągu najbliższych 20–30 lat prawdopodobnie nie ulegnie radykalnym przemianom, ale można postawić tezę, że będzie ona bardziej różnorodna, bardziej aktywna i bardziej atrakcyjna.

Bibliografia

Bański J., 2009: Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych. [w:] Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, M. Gutry-Korycka, T. Markowski (red.). Studia KPZK PAN, nr 74, Warszawa, s. 64–74.

Bański J., 2013a: Polska wieś w perspektywie 2050 roku. Studia Obszarów Wiejskich, nr 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bański J. (red.), 2013b: Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne. Studia Obszarów Wiejskich, nr 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.

Cieślak M. (red.), 2000: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cole M.A., Neumayer E., 2004: Examining the impacts of demographic factors on air pollution. Population and Environment, nr 26, s. 5–21.

Friedman T., 2001: Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (red.), 2001: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, koncepcje, strategie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 2001: Monitor Polski nr 26, Warszawa, s. 503–595.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012: MRR, Warszawa.

Kupiszewski M., Bijak J., 2007: Population and labour force forecast for nine European countries: assumptions and results. CEFMR Working Paper, 4/2007, Warsaw.

Let’s choose growth. Why we need reform to unlock Europe’s potential. 2011: HM Government, London (http://www.number10.gov.uk/wp-content/uploads/EU_growth.pdf).

Nakičenovič N., Fisher B., Alfsen K., Corfee Morlot J., de la Chesnaye F., Hourcade J.C., Jiang K., Kainuma M., La Rovere E.L., Rana A., Riahi K., Richels R., vanVuuren D.P., Warren R., 2007: Issues related to mitigation in the long-term context. [w:] Climate change 2007: Mitigation of climate change, B. Meta, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave, L. Meyer (red.). Contribution of working group III to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge University Press, Cambridge.

Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035. 2007: notatka informacyjna GUS, Warszawa.

Raport „Polska 2050”. 2011: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, Warszawa.

Rosa E.A., York R., Dietz T., 2004: Tracking the antropogenic drivers of ecological impacts. Ambio, 32, s. 509–512.

Wilkin J. (red.), 2005: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Zeliaś A. (red.), 2003: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. PWN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

85

Strony

13-25

Jak cytować

Bański, J. (2014) „Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia”, Wieś i Rolnictwo, (4 (165), s. 13–25. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/522 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA