Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? Ukryty sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce

Autor

  • Marek Furmankiewicz

Słowa kluczowe:

partnerstwo międzysektorowe, władze samorządowe, dominacja sektora publicznego

Abstrakt

W oparciu o próbę 45 losowo wybranych lokalnych grup działania (dalej: LGD) wykonano telefoniczne badania kwestionariuszowe członków tzw. rad decyzyjnych (łącznie 668 członków rad LGD), która wykazała, iż udział wójtów/burmistrzów, pracowników urzędów i kierowników podmiotów publicznych jest wyższy od deklarowanego średnio o 19%. W 27 na 45 badanych LGD (60%) sektor publiczny przekraczał w rzeczywistości 50% składu rady LGD i miał zapewnioną większość w głosowaniach dotyczących wyboru projektów lokalnych wspieranych w ramach tzw. osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 30 na 45 badanych LGD (66%) stwierdzono przypadki podległości służbowej członków rad (zwykle w jednej radzie wójtowie/burmistrzowie i podlegli im pracownicy urzędu gminy wykazywani jako przedstawiciele sektora społecznego). Czasami także wójtowie/burmistrzowie i ich zastępcy przedstawiali pełnomocnictwa lokalnych organizacji jako „przedstawiciele sektora społecznego”. Zjawiska te występowały w całej Polsce i nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy regionami historyczno-kulturowymi w „ukrywaniu” sektora publicznego. Dyskutowane są przyczyny i konsekwencje dominacji sektora publicznego w organach decyzyjnych LGD.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

29

Strony

112-127

Jak cytować

Furmankiewicz, M. (2012) „Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? Ukryty sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (157), s. 112–127. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/414 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ