Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim

Autor

  • Marek Furmankiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Krzysztof Janc Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego

Słowa kluczowe:

partnerstwa terytorialne, Program Pilotażowy LEADER , aktywność społeczna i ekonomiczna, obszary wiejskie, województwo dolnośląskie

Abstrakt

W artykule zanalizowano wpływ działań partnerstw terytorialnych (lokalnych grup działania – LGD), realizujących działania dofinansowane w ramach Programu Pilotażowego LEADER+ (PPL+) na aktywność ekonomiczną i społeczną mieszkańców. Porównanie wybranych wskaźników statystycznych w gminach objętych i nieobjętych działaniami LGD w latach 2003–2007 wskazuje na pozytywny wpływ LGD na niektóre przejawy aktywności lokalnej w gminach, w których zrealizowano działania PPL+. Analiza wskazuje także, że dane finansowe zawarte w sprawozdaniach LGD z realizacji Schematu II PPL+, jak i niektóre dane statystyczne GUS, nie są w pełni zadawalającymi miernikami efektów działań LGD w kontekście oceny wpływu na aktywność mieszkańców.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

106-123

Jak cytować

Furmankiewicz, M. i Janc, K. (2011) „Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (150), s. 106–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/246 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ