Źródła informacji dla rolnictwa – analiza powiązań między serwisami WWW

Autor

  • Krzysztof Janc Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Słowa kluczowe:

rolnictwo, transfer wiedzy, Internet, hiperłącza

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie powiązań między serwisami WWW podmiotów, które uznano za istotne z perspektywy dostarczania informacji i wiedzy dla rolników. Relację między analizowanymi serwisami WWW określono poprzez analizę hiperłączy. Zakładając, iż hiperłącza znajdujące się na internetowych stronach odsyłają użytkownika do następnej strony o powiązanej treści, można określić, czy analizowane instytucje funkcjonują w sieci, co umożliwiałoby szybki dostęp do komplementarnych informacji. Badania pozwoliły określić kilka istotnych aspektów występujących powiązań. Po pierwsze, serwis WWW Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest punktem centralnym sieci powiązań. Po drugie, silniejsze powiązania występują między instytucjami tego samego typu niż między należącymi do różnych kategorii.

Bibliografia

Barabási A.L., 2003: Linked: How Everything is Connected to Everything Else and What It Means. Plume, New York.

Barabási A.L., 2007: The architecture of complexity. “IEEE Control Systems Magazine” 4: 33−42.

Barabási A.L., Bonabeau E., 2003: Scale − Free Networks. “Scientific American” 288: 50−59.

Boschma R., 2005: Proximity and Innovation: a Critical Assessment. “Regional Studies” 39: 61−74.

Boschma R., Lambooy J.G., 1999: Evolutionary Economics and Economic Geography. “Journal of Evolutionary Economics” 9: 411−429.

De Maeyer J., 2012: Towards a hyperlinked society: A critical review of link studies. New Media & Society (forthcoming).

Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000: The Dynamics of Innovation: from National System and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University – Industry − Government Relations. “Research Policy” 29: 109−123.

Floriańczyk Z., Czapiewski K., Stawicka E., 2007: Rural technology transfer in transition economies in Poland. Report for CEEC AGRI POLICY project. AgriPolicy.net.

Gertler M.S., 2003: Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there). “Journal of Economic Geography” 3: 75−99.

Halavais A., 2012: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Harries G., Wilkinson D., Price L., Fairclough R., Thelwall M., 2004: Hyperlinks as a data source for science mapping. “Journal of Information Science” 30: 436−447.

Ingwersen P., Björneborn L., 2005: Methodological issues of webometric studies. “Handbook of Quantitative Science and Technology Research” 2: 339−369.

Janc K., 2011: Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych. „Studia Regionalne i Lokalne” 4 (46): 30−50.

Janc K., 2012: Possibilities of hyperlink application in spatial research. “Bulletin of Geography. Socio-economic Series” 17 (1): 57−65.

Johnson T.G., 2001: The Rural Economy in a New Century. “International Regional Science Review” 24: 21−37.

Kania J., 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy 318. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków.

Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J., 2011: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. “Polish Journal of Agronomy” 7: 22–28.

Khan G.F., Park H.W., 2011: Measuring the triple helix on the web: Longitudinal trends in the university-industry-government relationship in Korea. “Journal of the American Society for Information Science and Technology” 62: 2443–2455.

Maggioni M.A., Uberti T.E., 2009: Knowledge networks across Europe: which distance matters? “Annals of Regional Science” 43: 691−720.

Malecki E.J., 2003: Digital development in rural areas: potentials and pitfalls. “Journal of Rural Studies” 19: 201−214.

Malecki E.J., Moriset B., 2008: The Digital Economy. Business organization, production processes, and regional development. Routledge, Oxon.

Mitchell M., 2009: Complexity: A Guided Tour. Oxford University Press, New York.

Nonaka I., Takeuchi H., 1995: The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York.

Nowak P., 2008: Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Ortega J.L., Aguillo I.F., 2008: Linking patterns in European Union countries: geographical maps of the European academic web space. “Journal of Information Science” 35: 705−714.

Ortega J.L., Aguillo I.F., 2009: Mapping word-class universities on the web. “Information Processing & Management” 45: 272−279.

Park H.W., 2010: Mapping the e-science landscape in South Korea using the webometrics method. “Journal of Computer-Mediated Communication” 15: 211−229.

Réka A., Jeong H., Barabási A.L., 1999: Diameter of the World-Wide Web. “Nature” 401 (6749): 130−131.

Thelwall M., 2002: The top 100 linked-to pages on UK university web sites: high inlink counts are not usually associated with quality scholarly content. “Journal of Information Science” 28: 483−491.

Thelwall M., Tang R., Price L., 2003: Linguistic patterns of academic Web use in Western Europe. “Scientometrics” 56: 417−432.

Törnqvist G., 2004: Creativity in Time and Space. “Geografiska Annaler, B: Human Geography” 86: 227−244.

Tsvetovat M., Kouznetsov A., 2011: Social Network Analysis for Startups: Finding connections on the social web. O’Reilly Media, Sebastopol.

Vaughan L., Kipp M.E.I., Gao Y., 2007: Why are Websites co-linked? The case of Canadian universities. “Scientometrics” 72: 81−92.

Warren M., 2007: The digital vicious cycle: Links between social disadvantage and digital exclusion in rural areas. “Telecommunications Policy” 31: 374−388.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

168-181

Jak cytować

Janc, K. (2013) „Źródła informacji dla rolnictwa – analiza powiązań między serwisami WWW”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (160), s. 168–181. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/459 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ