Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w rozwoju wsi (na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego)

Autor

  • Katarzyna Zajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

podejście LEADER, rozwój obszarów wiejskich

Abstrakt

W okresie programowania 2007‒2013 wiele instytucji było zaangażowanych w rozwiązywanie różnorodnych problemów obszarów wiejskich. Na poziomie lokalnym do najważniejszych należały samorządy gmin oraz lokalne grupy działania. Ich współpraca stymulowała przekształcenia wsi. Były jednak w Polsce obszary, na których podejście LEADER nie było realizowane. Znajdowały się one głównie w województwach łódzkim i śląskim. Celem artykułu jest rozpoznanie przyczyn takiego stanu rzeczy na przykładzie województwa łódzkiego

Bibliografia

Chevalier P., Maurel M.C., 2010: Program LEADER w krajach Europy Środkowej. „Wieś i Rolnictwo” 4: 26–41.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. „Wieś i Rolnictwo” 4: 104–119.

Mikulec A., 2008: Potencjał społeczno-ekonomiczny powiatów w województwie łódzkim w latach 2002–2007. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.

Starosta P., 2011: Kapitał ludzki i społeczny regionu łódzkiego. Raport z badań ankietowych na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa łódzkiego (http://www.kls.uni.lodz.pl/).

Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego na lata 2007–2015.

Zajda K., Dzikowska E., 2012: Innowacyjne wykorzystanie zasobów lokalnych a dywersyfikacja struktury gospodarczej obszarów wiejskich. „Journal of Agribusiness and Rural Development” (w druku).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

56

Strony

69-81

Jak cytować

Zajda, K. (2012) „Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w rozwoju wsi (na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego)”, Wieś i Rolnictwo, (2 (155), s. 69–81. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/383 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ