Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006-2009

Autor

  • Izasław Frenkel Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

ludność wiejska, przyrost naturalny, migracje, płeć, wiek, wykształcenie

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę podstawowych tendencji i czynników demograficznych zmian liczby ludności wiejskiej w Polsce oraz jej struktury demograficznej i edukacyjnej w latach 2006–2009 na tle przemian zachodzących w tym zakresie we wcześniejszych latach bieżącego stulecia [Frenkel 2008]. Tendencje obserwowane na polskiej wsi zostały porównane ze zmianami zachodzącymi w polskich miastach i w innych krajach Unii Europejskiej. Podstawę statystyczną analizy stanowią głównie dane GUS, pochodzące z bieżącej statystyki demograficznej oraz z badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Do porównań międzynarodowych wykorzystano dane Eurostatu.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

47

Strony

55-74

Jak cytować

Frenkel, I. (2011) „Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006-2009”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (150), s. 55–74. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/243 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA