Wzorce spożycia żywności w Polsce

Autor

  • Ewa Halicka Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Krystyna Rejman Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

konsumpcja żywności, wzorzec spożycia, bilanse żywnościowe, budżety gospodarstw domowych

Abstrakt

Celem przedstawionej analizy jest ukazanie przemian we wzorcach spożycia żywności w Polsce. Wykorzystano dane z bilansów żywnościowych z lat 1990–2008, a z badań budżetów gospodarstw domowych – lata 2000–2008. Analiza danych bilansowych wykazała, że główne zmiany we wzorcu spożycia dokonały się w latach dziewięćdziesiątych, po czym w kolejnej dekadzie przekształcenia w strukturze i poziomie konsumpcji uległy utrwaleniu. Z żywieniowego punktu widzenia pozytywnie należy ocenić wzrostową tendencję w spożyciu owoców i ryb oraz spadkową w przypadku tłuszczów zwierzęcych i cukru. Niekorzystnymi zmianami było zmniejszenie spożycia mleka i przetworów oraz wzrost spożycia tłuszczów ogółem. Z badań budżetowych wynika, że po 2000 roku konsumpcja żywności w gospodarstwach domowych uległa ograniczeniu. Zmniejszyło się spożycie produktów zbożowych, ziemniaków, grupy produktów mleczarskich, jaj, tłuszczów ogółem i tkankowych zwierzęcych, grupy świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, owoców z przetworami oraz grupy cukier, miód, dżem i słodycze. Wzrosła natomiast konsumpcja mięsa i ryb wraz z przetworami, jogurtów i serów, masła, soków oraz wód. Wykazano, że wzorzec konsumpcji w gospodarstwach domowych najsilniej determinuje ich sytuacja dochodowa oraz cechy społeczno-ekonomiczne, a w najmniejszym stopniu klasa miejscowości zamieszkania.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

65

Strony

75-94

Jak cytować

Halicka, E. i Rejman, K. (2010) „Wzorce spożycia żywności w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 75–94. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/229 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).