Poziom i zróżnicowanie konsumpcji żywności w województwie mazowieckim

Autor

  • Ewa Halicka Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Aneta Woźniak

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.2.147/12

Słowa kluczowe:

konsumpcja, żywność, województwo mazowieckie, produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę i ocenę spożycia żywności w województwie mazowieckim na podstawie danych z reprezentatywnych badań budżetów domowych GUS. Konsumpcję podstawowych grup artykułów żywnościowych porównano w ujęciu województwo/kraj oraz wieś/miasto/Warszawa. Opracowane informacje statystyczne z 2006 roku wskazują, że gospodarstwa domowe województwa mazowieckiego charakteryzują się wyższą, od średniej w Polsce, konsumpcją tzw. dóbr wyższego rzędu, tj. relatywnie droższych produktów spożywczych, o większym wskaźniku elastyczności dochodowej popytu. Według zebranych danych budżetowych, poziom spożycia żywności w badanym regionie jest na ogół wyższy w gospodarstwach wiejskich. W przypadku produktów pochodzenia roślinnego wyjątkiem są owoce świeże i przetworzone, soki owocowe i warzywne oraz używki (kawa i herbata), a wśród produktów zwierzęcych – mięso wołowe, ryby, sery oraz masło. Gospodarstwa mieszkańców stolicy wyróżniają się największą konsumpcją mięs, ryb oraz serów, a także soków i używek. Zjawisko terytorialnego zróżnicowania konsumpcji żywności powinno być wnikliwie rozpoznane, a następnie uwzględnione w pracach nad przygotowaniem narzędzi stymulujących rozwój gospodarki żywnościowej oraz polityki wyżywienia Mazowsza.

Bibliografia

Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2006 r. Informacje sygnalne, 2007. Urząd Statystyczny, Warszawa (www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASE).

Halicka E., 2006: Aktualne zalecenia żywieniowo-zdrowotne dotyczące spożycia owoców i warzyw. „Zdrowie Publiczne” 116, 1: 138–141.

Portret województwa mazowieckiego 2002–2007, 2008. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.

Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2007 r. (www.stat.gov.pl/gus/5840_7114_ PLK_HTML.htm).

Rocznik Statystyczny Warszawy 2008, 2009. GUS, Warszawa.

Świetlik K., Kwasek M., 2008: Popyt na żywność. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 r. IERiGŻ-PIB, Warszawa: 137–159.

Woźniak A., 2008: Specyficzne aspekty gospodarki żywnościowej województwa mazowieckiego. Wydział Nauk o żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

51

Strony

189-198

Jak cytować

Halicka, E. i Woźniak, A. (2010) „Poziom i zróżnicowanie konsumpcji żywności w województwie mazowieckim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (147), s. 189–198. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/12.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ