Poziom i zróżnicowanie konsumpcji żywności w województwie mazowieckim

Autor

  • Ewa Halicka Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Aneta Woźniak

Słowa kluczowe:

konsumpcja, żywność, województwo mazowieckie, produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę i ocenę spożycia żywności w województwie mazowieckim na podstawie danych z reprezentatywnych badań budżetów domowych GUS. Konsumpcję podstawowych grup artykułów żywnościowych porównano w ujęciu województwo/kraj oraz wieś/miasto/Warszawa. Opracowane informacje statystyczne z 2006 roku wskazują, że gospodarstwa domowe województwa mazowieckiego charakteryzują się wyższą, od średniej w Polsce, konsumpcją tzw. dóbr wyższego rzędu, tj. relatywnie droższych produktów spożywczych, o większym wskaźniku elastyczności dochodowej popytu. Według zebranych danych budżetowych, poziom spożycia żywności w badanym regionie jest na ogół wyższy w gospodarstwach wiejskich. W przypadku produktów pochodzenia roślinnego wyjątkiem są owoce świeże i przetworzone, soki owocowe i warzywne oraz używki (kawa i herbata), a wśród produktów zwierzęcych – mięso wołowe, ryby, sery oraz masło. Gospodarstwa mieszkańców stolicy wyróżniają się największą konsumpcją mięs, ryb oraz serów, a także soków i używek. Zjawisko terytorialnego zróżnicowania konsumpcji żywności powinno być wnikliwie rozpoznane, a następnie uwzględnione w pracach nad przygotowaniem narzędzi stymulujących rozwój gospodarki żywnościowej oraz polityki wyżywienia Mazowsza.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

46

Strony

189-198

Jak cytować

Halicka, E. i Woźniak, A. (2010) „Poziom i zróżnicowanie konsumpcji żywności w województwie mazowieckim”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 189–198. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/206 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ