Propozycja metody oceny ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego

Autor

  • Tomasz Podciborski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Agnieszka Trystuła Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Słowa kluczowe:

rekultywacja, ład przestrzenny, ocena stanu ładu przestrzennego

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie propozycji metody oceny stanu ładu przestrzennego rekultywowanych obszarów zdegradowanych lub zdewastowanych. Z uwagi na szeroki zakres pojęcia ładu jego ocena może być rozpatrywana w różnych odniesieniach przestrzennych – jako ład przestrzenny struktury poziomej i ład przestrzenny struktury pionowej. Zastosowanie opracowanej metody oceny stanu ładu przestrzennego rekultywowanego obszaru zdewastowanego umożliwia ocenę jego stanu z jednoczesną możliwością wytypowania tych elementów, które niekorzystnie wpływają na stan zagospodarowania elementów, a tym samym na ład przestrzenny. Wskazanie elementów negatywnie wpływających na stan ładu pozwoli na poprawę struktury przestrzennej władania i użytkowania badanego obszaru już na etapie stadium projektowego prac rekultywacyjnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

58

Strony

82-95

Jak cytować

Podciborski, T. i Trystuła, A. (2010) „Propozycja metody oceny ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 82–95. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/199 (Udostępniono: 21 luty 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA