Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną

Autor

  • Danuta Guzal-Dec Autorka jest pracownikiem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Magdalena Zwolińska-Ligaj Autorka jest pracownikiem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Słowa kluczowe:

samorządy gminy, Natura 2000, rozwój gminy, opinie przedstawicieli samorządu terytorialnego dotyczące obszarów Natura 2000

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione postawy przedstawicieli samorządów gminnych objętych siecią Natura 2000 wobec problemów ochrony środowiska oraz rangi problemów środowiskowych w procesie zarządzania rozwojem gminy ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat oddziaływania sieci Natura 2000 na rozwój lokalnych gospodarek. Badani przedstawiciele samorządu wyrazili niejednoznaczne opinie (zarówno negatywne jak i pozytywne) dotyczące konsekwencji objęcia terenu gminy siecią Natura 2000. Jak się wydaje, źródłem negatywnego postrzegania Natury 2000 w dużej mierze jest brak informacji oraz przedmiotowe potraktowanie samorządów w procesie wyznaczania obszarów „naturowych”. Podkreślić należy, że przedstawiciele samorządów terytorialnych dostrzegają potencjalną rolę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu rozwoju gminy, jednak na obecnym etapie funkcjonowania sieć Natura 2000 budzi istotne zastrzeżenia, które przesłaniają potencjalne korzyści.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

171-186

Jak cytować

Guzal-Dec, D. i Zwolińska-Ligaj, M. (2010) „Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 171–186. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/186 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ