Gentryfikacja wsi i jej zasięg

Autor

  • Dominika Zwęglińska-Gałecka mgr Dominika Zwęglińska-Gałecka, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Socjologii Wsi, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-9321-2031

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir022019/03

Słowa kluczowe:

gentryfikacja wsi, gentryfierzy, miejskie obszary funkcjonalne, suburbanizacja, urbanizacja wsi, obszary wiejskie

Abstrakt

Celem artykułu jest opis zmian, jakie w wiejskiej społeczności zachodzą pod wpływem naporu miasta, składających się na zjawisko-proces wiejskiej gentryfikacji. Scharakteryzowane zostały przemiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne oraz, dotąd nieopisywane w polskiej literaturze, przemiany kulturowe i psychospołeczne. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania cech specyficznych polskiej gentryfikacji wsi oraz wskazania jej przestrzennego zasięgu w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Downloads

Pages

57-87

Jak cytować

Zwęglińska-Gałecka, D. (2019) „Gentryfikacja wsi i jej zasięg”, Wieś i Rolnictwo, (2 (183), s. 57–87. doi: 10.7366/wir022019/03.

Numer

Dział

Artykuły