Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i mieszkalne. Raport z badań

Autor

  • Krzysztof Wasielewski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

Educational Aspirations of Young People and the School, Family and Local Environment. A Report on the Results of Research

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest aspiracjom edukacyjnym młodzieży. Bez wątpienia to ważny rodzaj aspiracji, bo informuje nie tylko o dominujących wzorach i normach, dotyczących m.in. rynku pracy i stylu życia, lecz także o kondycji różnych grup społeczno-zawodowych, zmianach w hierarchii stratyfikacyjnej oraz otwartości struktury społecznej i samego systemu oświatowego. Artykuł opiera się na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w dwóch znacznie różniących się pod względem charakterystyk oświatowych, gospodarczych i społecznych województwach – dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Badanie realizowane było za pomocą ankiety audytoryjnej w wybranych szkołach obu województw.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

105

Strony

129-143

Jak cytować

Wasielewski, K. (2009) „Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i mieszkalne. Raport z badań”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 129–143. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/164 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ