Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i mieszkalne. Raport z badań

Autor

  • Krzysztof Wasielewski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/08

Słowa kluczowe:

młodzież, plany, aspiracje, studia, nierówności

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest aspiracjom edukacyjnym młodzieży. Bez wątpienia to ważny rodzaj aspiracji, bo informuje nie tylko o dominujących wzorach i normach, dotyczących m.in. rynku pracy i stylu życia, lecz także o kondycji różnych grup społeczno-zawodowych, zmianach w hierarchii stratyfikacyjnej oraz otwartości struktury społecznej i samego systemu oświatowego. Artykuł opiera się na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w dwóch znacznie różniących się pod względem charakterystyk oświatowych, gospodarczych i społecznych województwach – dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Badanie realizowane było za pomocą ankiety audytoryjnej w wybranych szkołach obu województw.

Bibliografia

Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009, 2009. Komunikat z badań. CBOS, maj BS/70/2009.

Borawska B., 2006: Ja siebie nie widziałam na wsi (O awansie edukacyjnym młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej). Wydawnictwo UwB, Białystok.

Borowicz R., 1980: Plany kształceniowe i zawodowe młodzieży oraz ich realizacja. IRWiR PAN, Warszawa.

Borowicz R., 2000: Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia. Casus Suwalszczyzny. Wszechnica Mazurska, Olecko.

Czy warto się uczyć? 2007. Komunikat z badań. CBOS, maj BS/72/2007.

Domalewski J., 2008: Drogi szkolne młodzieży miejskiej i wiejskiej – uwarunkowania i konsekwencje. „Rocznik Lubuski” 34/1.

Domalewski J., Mikiewicz P., 2004: Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym. IRWiR PAN, Toruń – Warszawa.

Janowski A., 1977: Aspiracje młodzieży szkół średnich. PWN, Warszawa.

Łoś M., 1972: Aspiracje a środowisko. PWN, Warszawa.

Łukaszewicz Ł., 1973: Aspiracje wielkomiejskiej młodzieży robotniczej wiejskiego pochodzenia. UAM, Poznań.

Nowakowska I., 1977: Postawy społeczne wobec problemu kształcenia. Ossolineum, Warszawa.

Wasielewski K., 2006: Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu. „Studia Socjologiczne” 1.

Wasielewski K., 2007: Plany kształceniowe młodzieży a środowisko zamieszkania. Czy istnieją różnice pomiędzy młodzieżą wiejską i miejską. W: Zrównoważony rozwój wsi. Red. M. Błąd, D. Klepacka. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

129

Strony

129-143

Jak cytować

Wasielewski, K. (2009) „Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i mieszkalne. Raport z badań”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 129–143. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ