Sprawozdanie z konferencji „Zmiany w edukacji – próba bilansu. Kryteria oświatowe, społeczne i ludzkie”

Autor

  • Krzysztof Wasielewski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

20

Strony

158-162

Jak cytować

Wasielewski, K. (2009) „Sprawozdanie z konferencji «Zmiany w edukacji – próba bilansu. Kryteria oświatowe, społeczne i ludzkie»”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 158–162. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/155 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

KRONIKA