Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych

Autor

  • Paweł Bryła Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

płatności bezpośrednie, regionalizacja, Francja

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie implikacji różnych scenariuszy modyfikacji systemu płatności bezpośrednich na podstawie wyników badań wiodących ośrodków naukowych we Francji. Punktem wyjścia jest krótka charakterystyka sektora rolnego w tym kraju. Następnie przedstawiono finansowe aspekty aktualnego systemu wsparcia francuskich rolników ze środków europejskich i krajowych. W dalszej części podjęto problematykę utraty legitymizacji systemu płatności bezpośrednich w jego obecnym kształcie (model historyczny, częściowo rozdzielony od produkcji). Następnie przytoczono wyniki trzech symulacji reform wspólnej polityki rolnej, zakładających zastąpienie obecnego systemu wsparcia różnymi wariantami regionalizacji dopłat bezpośrednich we Francji. W konkluzji omówiono zasady ewentualnych zmian polityki rolnej, które są szczególnie istotne z punktu widzenia Francji.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

85-99

Jak cytować

Bryła, P. (2009) „Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 85–99. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/119 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ