Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych

Autor

  • Paweł Bryła Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/05

Słowa kluczowe:

płatności bezpośrednie, regionalizacja, Francja

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie implikacji różnych scenariuszy modyfikacji systemu płatności bezpośrednich na podstawie wyników badań wiodących ośrodków naukowych we Francji. Punktem wyjścia jest krótka charakterystyka sektora rolnego w tym kraju. Następnie przedstawiono finansowe aspekty aktualnego systemu wsparcia francuskich rolników ze środków europejskich i krajowych. W dalszej części podjęto problematykę utraty legitymizacji systemu płatności bezpośrednich w jego obecnym kształcie (model historyczny, częściowo rozdzielony od produkcji). Następnie przytoczono wyniki trzech symulacji reform wspólnej polityki rolnej, zakładających zastąpienie obecnego systemu wsparcia różnymi wariantami regionalizacji dopłat bezpośrednich we Francji. W konkluzji omówiono zasady ewentualnych zmian polityki rolnej, które są szczególnie istotne z punktu widzenia Francji.

Bibliografia

Agriculture in the European Union – Statistical and economic information 2007, 2008. Commission Europeenne, Bruxelles.

Background note. France, 2007. Commission Europeenne, Bruxelles.

Bernier M., 2005: Évolution de la démographie agricole et ses conséquences sur l’organisation, le fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles. Mission parlementaire, Paris.

Boissieu C. de, 2007: Perspectives pour l’agriculture française et la PAC. COPEIAA, Paris.

Bourgeois L., 2008: Wywiad udzielony autorowi niniejszego opracowania. Paryż.

Butault J.-P., Rousselle J.-M., 2007: Modulation des aides, renforcement du deuxiè me pilier et répartition des subventions et des revenus agricoles. „Recherches en Economie et Sociologie Rurales”, 2–3.

Gohin A., 2008: Wywiad udzielony autorowi niniejszego opracowania. Rennes.

Guyomard H., Le Mouël C., Jez C., Forslund A., Fournel E., 200: Prospective „Agriculture 2013”.

Résultats et enseignements principaux par thè me. INRA, Paris.

Jayet P.-A., 2008: Wywiad udzielony autorowi niniejszego opracowania. Grignon.

Jayet P.-A., Labonne J., 2005: Impact d’une réforme de la Politique Agricole Commune par le découplage. „Economie et Prévision” 1 (167). DOI: https://doi.org/10.3406/ecop.2005.7401

Panorama de l’agriculture et des industries agro-alimentaires, 2008. Ministère de l’Agriculture et da la Peche, Paris.

Vers une nouvelle Politique agricole commune: ouvrons le débat, 2008. Ministère de l’Agriculture et da la Peche, Paris.

Vindel B., 2008: Wywiad udzielony autorowi niniejszego opracowania. Paryż.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

85-99

Jak cytować

Bryła, P. (2009) „Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 85–99. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/05.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ