Konkurs na pamiętnik „Moja społeczność lokalna wobec uchodźców” – podsumowanie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2023.4.201/07

Abstrakt

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) we współpracy z Fundacją Badań Wiejsko-Miejskich RURall oraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pod nazwą: „Moja społeczność lokalna wobec uchodźców”.

Bibliografia

Babińska M., Bilewicz M., Górska P., Toruńczyk-Wypych S., Wypych M. (2022). Polacy wobec Ukraińców. Wyniki badań sondażowych zrealizowanych po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. Nauka, 4, 37–58. DOI: https://doi.org/10.24425/nauka.2022.142919

CBOS [Centrum Badania Opinii Społecznej] (2023). Polacy wobec wojny na Ukrainie. Komunikat z badań, 41.

CBOS (2022). Polacy wobec uchodźców z Ukrainy. Komunikat z badań, 62.

Dudziak J. (2023). Obywatele Ukrainy w Polsce – aktualne dane migracyjne. https://udsc.prowly.com/233284-obywatele-ukrainy-w-polsce-aktualne-dane-migracyjne (dostęp: 20.12.2023).

Duszczyk M., Kaczmarczyk P. (2022). Wojna i migracja. Napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze na przyszłość. CMR Spotlight, 39 (4), 2–14.

Herman A. (2022). Społeczne konstruowanie modelu „uchodźcy” w lokalnej sieci pomocy. Badania w podwarszawskim mieście. W: M. Fuszara (red.). Masowa pomoc w masowej ucieczce. Społeczeństwo polskie wobec migracji wojennej z Ukrainy (s. 97–110). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa, Ośrodek Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet przy ISNS UW.

IRWiR PAN [Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk] (2022). „Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki” (2022). https://www.irwirpan.waw.pl/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki (dostęp: 16.09.2022).

Jarosz S., Klaus W. (red.) (2023). Polska szkoła pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku. Warszawa: Konsorcjum Migracyjne. https://konsorcjum.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Polska-Szkola-Pomagania-raport-1.pdf (dostęp: 4.12.2023).

Łukasiewicz K., Nowosielski M., Pachocka M., Wach D., Fiałkowska K., Cichocka E. (2022). Migracje i miasta w czasie kryzysu humanitarnego. CMR Spotlight, 38 (3), 2–20.

Pamiętniki. „Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki”. Zasoby IRWiR PAN.

Rozporządzenie (2022). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz.U. 2022 poz. 488).

Rozporządzenie (2021). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. 2021 poz. 1612).

Rust M. (2021). Kryzys na granicy. Czy zmiana „białoruskiej agendy” zagraża białoruskim siłom demokratycznym? W: J.M. Nowakowski, J. Olędzka, M. Rust (red.). Granica dyktatora. Polska i Białoruś wobec kryzysu granicznego (s. 5–15). Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW.

Sobierajski T., Sobestjańska A., Sopińska A., Kuszewska M. (2022). Sąsiedzka pomoc. Mieszkańcy 12 największych polskich miast o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Raport z badania. Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. https://metropolie.pl/artykul/sasiedzka-pomoc-do-poczatku-maja-mieszkancy-12-najwiekszych-polskich-miast-przyjeli-pol-miliona-uchodzcow-z-ukrainy-1 (dostęp: 11.12.2023).

Tymińska A. (2022a). Granice nienawiści. Mowa nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy polskiej (2021/2022). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Tymińska A. (2022b). Zarządzanie strachem czy racjonalnością? Antyuchodźcza mowa nienawiści na granicy polsko-białoruskiej. Trzeci Sektor, 59–60 (3–4), 30–49.

Ustawa (2022). Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Wagner I. (2022). Migrant/migrantka czy uchodźczyni/uchodźca? O procesie przejęcia terminologicznego. W: Badaczki i Badacze na Granicy: Działania Interwencyjne. Ośrodek Badań nad Migracjami.

Wilczyńska E. (2019). Diabli z czubami. Niemcy oczami polskich chłopów w XIX i na początku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

21

Strony

157-164

Jak cytować

Wilczyńska, E. (2024) „Konkurs na pamiętnik «Moja społeczność lokalna wobec uchodźców» – podsumowanie”, Wieś i Rolnictwo, (4 (201), s. 157–164. doi: 10.53098/wir.2023.4.201/07.

Numer

Dział

Konkurs na pamiętnik