Nie ma już wsi, którą można odnawiać

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032023/05

Słowa kluczowe:

odnowa wsi, skrót do przyszłości, smart villages

Abstrakt

Odnowa wsi odegrała w Polsce bardzo ważną rolę, ożywiając wieś w wielu wymiarach: społecznym, kulturowym i gospodarczym. Wydaje się, że potencjał tej koncepcji się wyczerpuje i to nie tylko dlatego, że zużywa się idea „odnowy wsi”, ale raczej dzieje się tak z powodu zaniku samej wiejskości w tradycyjnej formule. Tworzy się nowa wiejskość, a smart villages może odegrać pozytywną rolę w tym procesie pełniejszego uwalniania potencjału obszarów wiejskich. Nowe technologie komunikacyjne, internet, cyfryzacja to szansa na renesans wiejskości w nowatorskiej formie.

Bibliografia

EC [European Commission] (2021). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A long-term Vision for the EU’s Rural Areas – Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040. COM/2021/345 final. Brussels: European Commission.

ENRD [European Network for Rural Development] (2016). Broszura o przykładowych projektach. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. https://ec.europa.eu/enrd/sites/default/files/publi-eafrd-brochure-02-pl_2016.pdf (dostęp: 6.05.2023).

Idziak W. (2008). Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne. Koszalin: Alta Press.

Idziak W., Wilczyński R. (2013). Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania. Warszawa: FAPA.

Kaleta A. (1990). Nowoczesne techniki telekomunikacyjne w procesach odnowy wsi. Wieś i Rolnictwo, 4 (69), 133–140.

Komorowski Ł., Stanny M. (2019). (R)ewolucja wyposażenia wsi w wodę, prąd i telefon. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.). Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 2 (s. 761–801). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

97

Strony

129-137

Jak cytować

Hałasiewicz, A. (2023) „Nie ma już wsi, którą można odnawiać”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (200), s. 129–137. doi: 10.53098/wir032023/05.