Sprawiedliwość – najważniejsza cnota społecznych instytucji

Autor

  • Jerzy Wilkin Jerzy Wilkin was a professor at the Institute of Rural and Agriculture Development of the Polish Academy of Sciences in 2002–2023.

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012023/01b

Słowa kluczowe:

sprawiedliwość terytorialna, instytucje, równość, efektywność, obszary wiejskie

Abstrakt

Sprawiedliwość – najważniejsza cnota społecznych instytucji Streszczenie: Sprawiedliwość jest obszarem badań naukowych i przedmiotem dzieł teoretycznych, podobnie jak kategorie prawdy, piękna czy racjonalności. W tym opracowaniu, poza niektórymi rozważaniami o sprawiedliwości o charakterze ogólnym, koncentruję się na problematyce sprawiedliwości z punktu widzenia zainteresowań i dorobku teoretycznego ekonomii, a także na zagadnieniu sprawiedliwości terytorialnej. Na pytanie: czym jest sprawiedliwość terytorialna? – propozycja mojej odpowiedzi jest następująca: sprawiedliwość terytorialna jest taką formą sprawiedliwości społecznej, która, oprócz podstawowych cech związanych z tym pojęciem, w odniesieniu do jednostek i grup społecznych bierze pod uwagę ich przestrzenne uwarunkowania, traktując przestrzeń (terytorium) jako potencjalną i realną barierę dostępu do zasad sprawiedliwości.

Bibliografia

Balcerowicz L. (1993). Wieś, rolnictwo, wolny rynek. Warszawa: Fundacja im. Macieja Rataja.

De Soto J.H. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijorr Publishing.

Domański B. (2021). Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kilka refleksji dyskusyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (84), 109–116.

Gorzelak G. (2021). Różnice regionalne – preferencje polityczne – sprawiedliwość społeczna. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (84), 117–127. https://doi.org/10.7366/1509499528408.

Hausner J. (2019). Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Hayek von F.A. (2007). Konstytucja wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kiryluk-Dryjska E. (2014). Formalizacja decyzji wyboru publicznego. Zastosowanie do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kolm S.C. (1996). Modern Teories of Justice. Cambridge: MIT University Press.

Kostro K. (1997). Koncepcja sprawiedliwości Friedricha Augusta von Hayeka. In: J. Wilkin (ed.). Sprawiedliwość a efektywność (pp. 73–99). Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

Lissowski G. (2008). Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

MacIntyre A. (2007). Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Okun A.M. (1975). Equity and Efficiency: The Big Tradeoff. Washington, D.C.: The Brookings Institution.

Olechnicka A., Herbst M. (eds.) (2019). Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Piketty T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Powell M., Boyne G. (2001). The spatial strategy of equality and the spatial division of welfare. Social Policy and Administration, 35 (2), 181–194. https://doi.org/10.1111/1467-9515.00226.

Rawls J. (2001). Prawo ludów. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Rawls J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosner A. (2022). On the notion of justice. Wieś i Rolnictwo, 4 (197), 23–32. https://doi.org/10.53098/wir042022/01b.

Stanny M., Rosner A. (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. https://doi.org/10.53098/9788389900579.

Stanny M., Rosner A. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. https://doi.org/10.53098/9788393880614.

Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. https://doi.org/10.7366/90066MROWIII.

Stiglitz J.E. (1994). Whither Socialism? Cambridge: The MIT Press.

Wilkin J. (ed.) (2012). Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wilkin J. (ed.) (1997). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

Liczba pobrań artykułu

75

Strony

39-53

Jak cytować

Wilkin, J. (2023) „Sprawiedliwość – najważniejsza cnota społecznych instytucji”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (198), s. 39–53. doi: 10.53098/wir012023/01b.