Czynniki wpływające na produkcję i udział w rynku małych producentów pomidorów w gminie Makhuduthamaga, w dystrykcie Sekhukhune w prowincji Limpopo (Republika Południowej Afryki)

Autor

  • Puseletso Perpetua Kalauba Puseletso Perpetua Kalauba, Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, Turfloop Campus, P. Bag X1106 Sovenga 0727, Polokwane, South Africa https://orcid.org/0000-0001-6358-9439
  • Abenet Belete Prof. Abenet Belete, Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, Turfloop Campus, P. Bag X1106 Sovenga 0727, Polokwane, South Africa https://orcid.org/0000-0002-3417-0708
  • Mmapatla Precious Senyolo Prof. Mmapatla Precious Senyolo, Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, Turfloop Campus, P. Bag X1106 Sovenga 0727, Polokwane, South Africa https://orcid.org/0000-0002-7761-142X

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032022/05

Słowa kluczowe:

producenci pomidorów, udział w rynku, produkcja, model regresji logistycznej, model wielokrotnej regresji liniowej

Abstrakt

Rolnictwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce prowincji Limpopo w Republice Południowej Afryki (RPA) pod względem produkcyjnym oraz tworzenia miejsc pracy dla społeczności lokalnych. Większość osób zaangażowanych w regionie w działalność rolniczą to nowi rolnicy i drobni producenci rolni. Celem badania było określenie i sprofilowanie czynników wpływających na produkcję i udział w rynku drobnych producentów pomidorów w wioskach Madibong i Manganeng w gminie Makhuduthamaga w dystrykcie Sekhukhune w RPA. W celu zebrania danych empirycznych od 100 drobnych producentów pomidorów posłużono się ustrukturyzowanymi kwestionariuszami i wykorzystano technikę celowego doboru próby połączoną z doborem losowym. Do analizy czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na produkcję pomidorów i udział w rynku drobnych producentów na analizowanym obszarze zastosowano modele wielokrotnej regresji liniowej i regresji logistycznej. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dostęp do doradztwa, stosowanie nawozów, stan cywilny, dochody z produkcji i użytkowanie sprzętu rolniczego pozytywnie wpływały na wielkość produkcji pomidorów. Z kolei poziom wykształcenia, płeć, doświadczenie zawodowe i stan cywilny rolnika oraz wielkość gospodarstwa pozytywnie oddziaływały na udział w rynku badanych gospodarstw. Zidentyfikowano również negatywny wpływ odległości na udział w rynku badanych producentów rolnych. Na podstawie wyników badania rekomenduje się stworzenie kompleksowego programu wsparcia producentów rolnych ukierunkowanego na subsydiowanie zwłaszcza drobnych rolników przy zakupach środków do produkcji rolnej.

Bibliografia

Abeykoon M.N.D.F., Weerahewa J., Silva G.L.L.P. (2013). Determinants of market participation by indigenous poultry farmers: A case study in Anuradhapura District in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research, 24 (4), 347–361. https://doi.org/10.4038/tar.v24i4.8020.

Al-Shadiadeh A.N., Al-Mohammady F.M., Abu-Zahrah T.R. (2012). Factors influencing adoption of protected tomato farming practices among farmers in Jordan Valley. World Applied Sciences Journal, 17 (5), 572–578.

Altarawneh M., Altahat E., Al-Sharafat A. (2012). Evaluation of vegetables farmers participation in agricultural extension activities. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 7 (2), 201–206. https://doi.org/10.3844/ajabssp.2012.201.206.

Ani D.P., Umeh J.C., Weye E.A. (2013). Profitability and economic efficiency of groundnut production in Benue State, Nigeria. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 13 (4). https://doi.org/10.18697/ajfand.59.10975.

Anyiro C.O., Oriaku B.N. (2011). Access and investment of formal micro credit by smallholder farmers in Abia State, Nigeria: A case study of Absu Micro Finance Bank, Uturu. Journal of Agricultural Sciences – Sri Lanka, 6 (2), 69–76. https://doi.org/10.4038/jas.v6i2.3861.

Baloyi J.K. (2010). An Analysis of Constraints Facing Smallholder Farmers in the Agribusiness Value Chain: A Case Study of Farmers in the Limpopo Province. Master’s Thesis. Pretoria: University of Pretoria. District Rural Development Plan (2016). Sekhukhune District Municipality Rural Development Plan. Pretoria, South Africa.

Ekong E.W. (2000). Group and Non-Group Women Farmers Access to Agricultural Production, Responses in Akwa Ibom State. Ph.D. Thesis. Ibadan: University of Ibadan.

Hlomendlini P.H. (2015). Key Factors Influencing Smallholder Market Participation in the Former Homelands of South Africa: A Case Study of the Eastern Cape. Master’s Thesis. Cape Town: Stellenbosch University.

Hlongwane J.J., Ledwaba L.J., Belete A. (2014). Analysing factors affecting market participation of maize farmers: A case study of smallholder farmers in greater Giyani Local Municipality of the Mopani District, Limpopo Province. African Journal of Agricultural Research, 9 (10), 895–899. https://doi.org/10.5897/AJAR12.1896.

Jha R., Nagarajan H.K., Prasanna S. (2005). Land fragmentation and its implications for productivity: Evidence from Southern India. ASARC Working Paper 2005-01. The Australian National University. Australia South Asia Research Centre.

Lefophane M.H. (2012). Comparative Analysis of Technical Efficiency Levels of Emerging Maize and Green Beans Farmers with and without Access to Formal Agricultural Credit Along Food Value Chains in Maruleng Municipality, Limpopo Province of South Africa. Master’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Machethe C.L. (2004). Can Agriculture Reduce Poverty? Agriculture and Poverty in South Africa. Master’s Thesis. Pretoria: University of Pretoria.

Machethe T.A. (2016). Economic and Marketing Analysis of Smallholder Broiler Production in Mopani District of Limpopo Province, South Africa. Master’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Makhura M.T. (2001). Overcoming Transaction Costs Barriers to Market Participation of Smallholder Farmers in the Northern Province of South Africa. Ph.D. Thesis. Pretoria: University of Pretoria.

Mango N., Makate C., Francesconi N., Jager M., Lundy M. (2018). Determinants of market participation and marketing channels in smallholder groundnut farming: A case of Mudzi District, Zimbabwe. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 10 (3), 311–321. https://doi.org/10.1080/20421338.2018.1457274.

Maponya P.I. (2013). Climate Change and Agricultural Production in Limpopo. Impacts and Adaptation Options. Ph.D. Thesis. Pretoria: University of South Africa.

Masunga A.W. (2014). Assessment of Socio-Economic and Institutional Factors Influencing Tomato Productivity Amongst Smallholder Farmers: A Case Study of Musoma Municipality, Tanzania. Master’s Thesis. Morogoro: Sokoine University of Agriculture.

Mathagu H.T. (2016). Market Participation of Smallholder Sunflower Farmers in Sekhukhune District of Limpopo Province, South Africa. Master’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Mbitsemunda J.P., Karangwa A. (2017). Analysis of factors influencing market participation of smallholder bean farmers in Nyanza District of Southern Province, Rwanda. Journal of Agricultural Science, 9 (11), 99–111. https://doi.org/10.5539/jas.v9n11p99.

Mogale M.F. (2015). Factors Affecting Production and Marketing of Smallholder Groundnuts Farmers in Moshakga Village in Mopani District Approach. Bachelor’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Monyela M.T.D. (2007). Food Security Projects with Reference to Layers at Makhuduthamaga Municipality, Greater Sekhukhune District in Limpopo Province. Master’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Mpandeli S., Nesamvuni E., Maponya P. (2015). Adapting to the impacts of drought by smallholder farmers in Sekhukhune District in Limpopo Province, South Africa. Journal of Agricultural Science, 7 (2), 115–124. https://doi.org/10.5539/jas.v7n2pxx.

Ngemntu S.T. (2010). An Investigation of the Production and Marketing Challenges Faced by Smallholder Farmers in Amahlathi Municipality: A Case Study of Zanyokwe Irrigation Scheme and Silwindlala Woman’s Project. Master’s Thesis. Alice: University of Fort Hare.

Nkadimeng M.V. (2019). Determinants of Market Participation and Profitability for Smallholder Nguni Livestock Farmers: Implications for Food Security and Livelihoods in the Limpopo Province, South Africa. Master’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Reyes B., Donovan C., Bernsten R., Maredia M. (2012). Market participation and sale of potatoes by smallholder farmers in the Central Highlands of Angola: A double hurdle approach. Selected Poster Prepared for Presentation at the International Association of Agricultural Economics (IAAE), Triennial Conference, 18–24 August. Foz do Iguaҫu. Brazil. International Association of Agricultural Economists. https://doi.org/10.22004/ag.econ.126655.

SAT [Southern Africa Trust], IDASA [African Democracy Institute] (2011). Public dialogue report: Can smallholder farmers address hunger in the region? Southern Africa Regional Conference, 29–30 June 2011. Pretoria.

Segage K., Nkoana M.A., Cholo M. (2018). Determinants of production and market participation of small-scale groundnut farmers in Legodi, Ramphele and Mokgohloa villages in Polokwane Municipality, Limpopo Province. The 56th Annual Conference of the Agricultural Economics Association of South Africa (AEASA), 25–27 September, Cape Town, South Africa. https://doi.org/10.22004/ag.econ.284764.

Selopyane E.W. (2014). Factors Influencing Tomato Production by Smallholder Farmers in the Greater Letaba Municipality. Bachelor’s Thesis. Turfloop: University of Limpopo.

Selowa L., Lefophane M.H., Belete A. (2015). Market participation in formal agricultural output markets: A case study of small-scale tomato producers in Limpopo Province, South Africa. Journal of Human Ecology, 50 (2), 161–167. https://doi.org/10.1080/09709274.2015.11906870.

Sikwela M.M. (2013). The Impact of Farmer Support Programmes on Market Access of Smallholder Farmers in the Eastern Cape and KwaZulu-Natal Provinces. Ph.D. Thesis. Alice: University of Fort Hare.

Usman I., Taiwo A.B, Haratu D., Abubakar M.A. (2013). Socio-economic factors affecting groundnut production in Sabon Gari Local Government of Kaduna State, Nigeria. International Journal of Food and Agricultural Economics, 1 (1), 41–48. https://doi.org/10.22004/ag.econ.156141.

Liczba pobrań artykułu

197

Strony

133-148

Jak cytować

Kalauba, P. P., Belete, A. i Senyolo, . M. P. (2023) „Czynniki wpływające na produkcję i udział w rynku małych producentów pomidorów w gminie Makhuduthamaga, w dystrykcie Sekhukhune w prowincji Limpopo (Republika Południowej Afryki)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (196), s. 133–148. doi: 10.53098/wir032022/05.