Czy gospodarstwa rolne zainteresowane są maksymalizacją dochodów, czy swoich aktywów? Recenzja książki Aleksandra Grzelaka, Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Autor

  • Stanisław Kowalczyk Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-5052-3462

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022022/06

Abstrakt

A. Grzelak, Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2022, ss. 252. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-087-6.

Bibliografia

Bisaga A. (2011). Cele autonomiczne gospodarstw rolnych podstawą transformacji ich tradycyjnych funkcji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13 (5), 9–14.

Mazzucato M. (2021). Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce. Pznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.

Piketty T. (2022). Kapitał i ideologia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

96

Strony

135-146

Jak cytować

Kowalczyk, S. (2022) „Czy gospodarstwa rolne zainteresowane są maksymalizacją dochodów, czy swoich aktywów? Recenzja książki Aleksandra Grzelaka, Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (195), s. 135–146. doi: 10.53098/wir022022/06.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA