Dopłaty kompensacyjne dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii

Autor

  • Dorota Klepacka-Kołodziejska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/10

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Abstrakt

W artykule przedstawiono system wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki tych terenów oraz kolejnych zmian w ich delimitacji. Główną częścią badań jest prezentacja wyników analiz i ocen opisywanego systemu wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich w irlandzkich dokumentach ewaluacyjnych z uwzględnieniem oceny zgodności instrumentu z innymi działaniami z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stopnia, w jakim działanie wspiera dochody rolników, skali, w jakiej działanie przyczynia się do kontynuowania rolniczego użytkowania ziemi, zgodności działania z koncepcją zrównoważonego gospodarowania, efektywność administracji.

Bibliografia

CAP Rural Development Plan 2000–2006 Mid-Term Evaluation, 2003. AFCon Management Consultants in association with University College, Ireland.

Expenditure Review of the Compensatory Allowances Scheme, 2005. Department of Agriculture and Food (www.agriculture.gov.ie).

Final Report for The European Commission Directorate-General For Agriculture, Ex Post Evaluation of Measures Under Regulation (EC) No 950/97 on improving The Efficiency of Agricultural Structures, 2003.

Ireland: CAP Rural Development Plan 2000–2006, 2000 (www.agriculture.gov.ie).

Kearney B., Boyle G., Walsh J., 1995: Evaluation of the compensatory allowances scheme in Ireland. B. Kearney and Associates, Dublin (maszynopis).

Special Report No 4/2003 Concerning Rural Development: Support For Less-Favoured Areas, Together With The Commission’s Replies. Court Of Auditors (Pursuant to Article 248(4), Second Subparagraph of The EC Treaty) (2003/C 151/01) OJ C 151, 27.6.2003.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

42

Strony

144-156

Jak cytować

Klepacka-Kołodziejska, D. (2008) „Dopłaty kompensacyjne dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 144–156. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ