Dopłaty kompensacyjne dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii

Autor

  • Dorota Klepacka-Kołodziejska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Abstrakt

W artykule przedstawiono system wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki tych terenów oraz kolejnych zmian w ich delimitacji. Główną częścią badań jest prezentacja wyników analiz i ocen opisywanego systemu wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich w irlandzkich dokumentach ewaluacyjnych z uwzględnieniem oceny zgodności instrumentu z innymi działaniami z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stopnia, w jakim działanie wspiera dochody rolników, skali, w jakiej działanie przyczynia się do kontynuowania rolniczego użytkowania ziemi, zgodności działania z koncepcją zrównoważonego gospodarowania, efektywność administracji.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

28

Strony

144-156

Jak cytować

Klepacka-Kołodziejska, D. (2008) „Dopłaty kompensacyjne dla gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Irlandii”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 144–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/78 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ