Gospodarka owczarska na terenach górskich jako przykład wielofunkcyjnego rolnictwa

Autor

  • Dorota Klepacka-Kołodziejska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjność rolnictwa, gospodarka owczarska, obszary górskie i podgórskie

Abstrakt

W artykule przedstawiono gospodarkę owczarską jako przykład rolnictwa wielofunkcyjnego. Omawiana gałąź produkcji jest optymalnym rozwiązaniem dla rolnictwa terenów górskich z punktu widzenia ich warunków naturalnych oraz jej dość niskiej kapitałochłonności. Jest unikatową kombinacją produkcji licznych dóbr rynkowych, lecz również licznych dóbr publicznych istotnych dla całego społeczeństwa. Jest to również gałąź produkcji bardzo zrównoważona, dająca możliwości ekonomiczne, wpływająca na równowagę społeczną przy zachowaniu dbałości o środowisko. Odnowa tej, niestety, niemal zaniechanej działalności jest szansą dla ożywienia obszarów górskich i podgórskich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

185

Strony

97-115

Jak cytować

Klepacka-Kołodziejska, D. (2009) „Gospodarka owczarska na terenach górskich jako przykład wielofunkcyjnego rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 97–115. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/162 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA