Editors’ Note. Social Aspects of Agrarian Transformation – the Voices of Young Polish Scholars

Autor

  • Aleksandra Bilewicz

Bibliografia

Akram-Lodhi H., Kay C. (eds.) (2009). Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question. London: Routledge.

Bernstein H. (2010). Class Dynamics of Agrarian Change. Halifax and Winnipeg: Fenwood Publishing; Sterling, VA: Kumarian Press.

Bilewicz A. (2020). Beyond the modernisation paradigm: Elements of a food sovereignty discourse in farmer protest movements and alternative food networks in Poland. Sociologia Ruralis, 60, 754–772.

Fedyszak-Radziejowska B. (1992). Etos pracy rolnika: Modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Gorlach K. (1995). Chłopi, robotnicy, przedsiębiorcy – „kłopotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Grabski W. (2004). Socjologia wsi polskiej. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Halamska M. (2016a). The evolution of family farms in Poland: present time and the weight of the past. Eastern European Countryside, 2, 27–51.

Halamska M. (2016b). Struktura społeczna ludności wiejskiej na początku XX wieku. In: M. Halamska, S. Michalska, R. Śpiewak (eds.), Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, vol. 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania (pp. 11–96). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R. (2016). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, vol. 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Halamska M., Zwęglińska-Gałecka D. (2018). Od wsi chłopskiej do robotniczej. In: M. Halamska, M. Stanny (eds.), Ciągłość i zmiana: Sto lat rozwoju polskiej wsi, vol. 1 (pp. 214–238). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hopkins N.S. (2019). Agrarian Transformation in Egypt. London: Routledge.

Kovacs E.K. (2019). Seeing subsidies like a farmer: Emerging subsidy cultures in Hungary. The Journal of Peasant Studies, published online, 1–24.

Mkodzongi G. (2020). Land and Agrarian Transformation in Zimbawe: Rethinking of the Rural Livelihoods in the Aftermath of Land Reforms. London: Anthem Press.

Ploeg J.D. van der (2008). The New Peasantries. Struggles for Autonomy and Sustainability in the Era of Empire and Globalisation. London: Earthscan.

Ploeg J.D. van der (2020). Farmers’ upheaval, climate crisis and populism. The Journal of Peasant Studies, 47 (2), 589–605.

Podedworna H. (2001). Polscy farmerzy i ich świat społeczny. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Rambo A.T. (2017). The agrarian transformation in North-eastern Thailand: A review of recent research. Southeast Asian Studies, 6 (2), 211–245.

Richards E. (2020). A History of the Highland Clearances, vol 1. Agrarian Transformation and the Eviction of 1746–1786. London: Routledge.

Rigg J. (2019). More than the Rural: Textures of Thailand’s Agrarian Transformation. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Liczba pobrań artykułu

106

Strony

7-12

Jak cytować

Bilewicz, A. (2021) „Editors’ Note. Social Aspects of Agrarian Transformation – the Voices of Young Polish Scholars”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (190), s. 7–12. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/772 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).